Historische Arckenhove in Boechout blijft bestaan

De historische hoeve Arckenhove in Boechout blijft bestaan. Het schepencollege heeft de huidige verkavelingsaanvraag afgekeurd. Tegen de bouwplannen voor de hoeve was veel protest van buurtbewoners gerezen.

Een projectontwikkelaar had een aanvraag ingediend om de hoeve af te breken zodat er op het terrein zes halfopen bebouwingen konden geplaatst worden. Tussen de woningen zouden er ook garages komen.

De buurtbewoners hadden veel bezwaren tegen de bouwplannen. Ten eerste wezen velen op de historische waarde van de hoeve. Volgens de Heemkundige Kring dateren sommige elementen van de eerste helft van de 15e eeuw. De hoeve staat overigens ook op de lijst van beschermd onroerend erfgoed in Vlaanderen. Daarnaast vrezen velen ook voor een verlies van privacy omdat de woningen drie verdiepingen zouden krijgen waardoor de bewoners zouden kunnen binnenkijken bij de buren.

"Er was veel protest omdat de hoeve historisch en heemkundig zeer waardevol is", zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Ria Van Den Heuvel (SP.A). "Met het verdwijnen van de hoeve zouden er ook meer woningen komen dan men oorspronkelijk had gepland."

Enkele buurtbewoners hadden samen een bezwaarschrift ingediend tegen de bouwplannen. Het schepencollege had daar wel oor naar en heeft de verkavelingsaanvraag afgewezen. Mits enkele aanpassingen kunnen er wel enkele woningen komen in de hoeve.