VDAB ontvangt een recordaantal vacatures

De Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling (VDAB) ontving de afgelopen 12 maanden een recordaantal vacatures. Bijna 300.000, dat is een kwart meer dan de 12 maanden daarvoor.

Vooral de vraag naar hoger geschoolden is toegenomen. Het aantal vacatures voor laaggeschoolden of mensen zonder diploma is met een kwart gestegen. Ook de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) bevestigt de goede cijfers.

Uit de trimestriële statistieken van de RVA blijkt nog meer goed nieuws. De volledige werkloosheid in ons land is in het tweede trimester van dit jaar met 5,1 procent gedaald in vergelijking met hetzelfde trimester vorig jaar. Zo heeft de werkloosheid één van zijn laagste niveaus van de jongste 10 jaar bereikt.

De daling van de volledige werkloosheid werd een jaar geleden ingezet en wordt steeds sterker, meldt de RVA.

In Vlaanderen nam het aantal werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledige werklozen met 8,4 procent af, in Wallonië met 4,3 en in Brussel met 0,3 procent. Tussen het tweede trimester van vorig jaar en dat van dit jaar ziet de RVA ook een daling van het aantal tijdelijke werklozen met 27,8 procent.

De cijfers van vergoede werkloosheid komen zo bijna opnieuw op het niveau van voor de crisis.