CM wil af van doktersbriefje voor 1 dag

De Christelijke Mutualiteiten willen af van het verplichte doktersbriefje bij afwezigheden van één dag. Volgens de CM levert dat zowel medische als financiële voordelen op. De Socialistische Mutualiteiten en de Onafhankelijke Ziekenfondsen reageren positief, de werkgeversorganisaties reageren verdeeld op het voorstel.

Vandaag hebben de meeste werknemers een doktersattest nodig om te bewijzen dat ze arbeidsongeschikt zijn, ook al is het maar voor één dag. Een consultatie bij de huisarts kost de ziekteverzekering 20 euro en dat geld kan volgens de CM beter worden gespendeerd.

"Ten eerste merken we dat er steeds minder huisartsen zijn en we willen graag dat de taken van een huisarts beperkt worden tot de effectieve zaken die meerwaarde kunnen bieden. Een andere reden, in tweede orde, maar toch mooi meegenomen, is dat al die misschien minder nuttige consultaties een besparing kunnen opleveren voor de ziekteverzekering", zegt dokter Michiel Callens.

De Socialistische Mutualiteiten en Onafhankelijke Ziekenfondsen zijn tevreden met het voorstel van de CM. "Als werkgever passen we dat systeem in onze organisatie al een tijdje toe", zegt Urbain Vandormael van de Socialistische Mutualiteiten. "Voor de Onafhankelijke Ziekenfondsen is een afschaffing van het doktersbriefje voor één dag verleidelijk, maar daarbij mag niet uit het oog verloren worden dat onwettige afwezigheid ook een zekere kost voor de samenleving heeft", nuanceert Xavier Brenez van de Landsbond van de Onafhankelijke Ziekenfondsen.
 

Het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO), de grootste werkgeversorganisatie in ons land, vindt de afschaffing van het doktersbriefje voor één dag bespreekbaar, maar pleit wel voor compenserende maatregelen, zoals een uitbreiding van de controlemogelijkheden en de opname van sancties in de wet arbeidsovereenkomsten.

"Bijvoorbeeld als een werknemer niet of niet tijdig verwittigt dat hij afwezig is, niet beschikbaar is voor een controle of zich daaraan onttrekt", legt Kris De Meester van het VBO uit. "Dat zijn toch elementen die we in het verhaal willen brengen."

De zelfstandigenorganisaties NSZ en Unizo zijn wel tegen het idee van de CM gekant. Unizo heeft naar eigen zeggen "begrip voor een aantal door de CM aangehaalde voordelen zoals de verlaging van de werkdruk bij huisartsen en minder kosten voor de ziekteverzekering", maar volgens Unizo "wegen deze voordelen niet op tegen de mogelijke nadelen".

Unizo wijst er op dat het doktersbriefje "een van de weinige formele drempels" is om de "grijze en zwarte zone bij absenteïsme" tegen te gaan. Het NSZ benadrukt dat absenteïsme zeker voor kleine ondernemingen een prangend probleem is. "En dat probleem zal alleen maar groter worden door het doktersattest voor één dag ziekte af te schaffen", meent de organisatie.