Onderhandelingen pas laat in augustus

Formateur Elio Di Rupo (PS) heeft beslist om de 8 partijen half augustus nog niet samen te roepen voor de onderhandelingen over zijn nota. De formateur wil eerst een weekje aftastende gesprekken voeren met de partijen apart, vooraleer hij iedereen samenroept.

Di Rupo had op aanraden van de koning zichzelf en de andere partijen drie weken "familiaal verlof" gegeven alvorens de onderhandelingen over zijn formateursnota op te starten. "De koning stelt voor een pauze tot midden augustus in te lassen in de onderhandelingen", stond in een mededeling van het paleis op 22 juli. De meeste politici hadden ook al een vakantie geboekt en zouden sowieso niet in het land zijn.

Di Rupo kiest er nu voor om op 16 augustus, wanneer de drie weken afgelopen zijn, niet meteen van start te gaan met onderhandelingen waarbij de 8 partijen samen rond de tafel zitten. Di Rupo wil eerst de partijen apart spreken. Dat meldt De Standaard en het is bevestigd aan onze redactie door verschillende bronnen.

De formateur wil aftastende gesprekken voeren, vooral met de liberale partijen omdat zij het laatste jaar niet altijd betrokken zijn geweest bij de onderhandelingen. Ten vroegste in het weekend van 20 augustus zou Di Rupo dan alle 8 onderhandelende partijen samen uitnodigen, mogelijk zelfs pas in de week daarna.

De eerste dossiers die op tafel zullen liggen, zijn de splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde, de staatshervorming, overdracht van bevoegdheden naar gewesten en gemeenschappen, en de financieringswet. Voor al deze dossiers is een tweederdemeerderheid nodig. In een tweede fase komen de sociaal-economische dossiers aan bod en de begroting.