Positieve reacties op oproep premier Leterme

Zowel Open VLD, SP.A als N-VA reageert positief op de oproep van ontslagnemend premier Yves Leterme (CD&V) om het parlement sneller uit vakantie te laten terugkeren om over extra crisismaatregelen te debatteren. Over wie de begroting voor 2012 moet opmaken, lopen de meningen wel uiteen.

Ontslagnemend premier Yves Leterme lanceerde gisteren de oproep om de Kamer en de Senaat al begin september uit vakantie te laten terugkeren. Normaal duurt het reces tot halfweg oktober. Maar het parlement moet wetten goedkeuren die het akkoord op de Europese top van 21 juli bekrachtigen en de premier wil dat dit snel gebeurt. Enkel op die manier kan ons land samen met de andere eurolanden de schuldencrisis bezweren, meent hij.

Leterme wil echter ook tegen het einde van de maand augustus duidelijkheid over wie de begroting van 2012 gaat opstellen: zijn regering van lopende zaken of de partijen die momenteel onderhandelen over een nieuwe federale regering?

Volgens Leterme zou het normaal zijn dat dat door een nieuwe regering gebeurt "en dat is een deel van het werk van de regeringsonderhandelingen". "Maar als men dat niet tijdig rond krijgt, dan denk ik dat daar het best afspraken over gemaakt worden, zodanig dat het in elk geval voor de buitenwereld heel duidelijk is dat de begroting tijdig zal worden ingediend en goedgekeurd", zei hij in "De ochtend". "Dat betekent tegen begin 2012 wanneer het nieuwe begrotingsjaar start."

"Geen enkel probleem"

De oproep van de premier om het parlement vroeger bijeen te roepen wordt alvast positief onthaald bij coalitiepartner Open VLD en bij de SP.A en de N-VA, die op dit moment federaal nog in de oppositie zitten.

"Het is de vorige jaren ook al vaker gebeurd dat het parlement al in september vergaderde dus nu lijkt het me in deze moeilijke internationale financiële context zeker evident dat de ontwerpen over de maatregelen op de Europese top zonder enige aarzeling worden besproken en goedgekeurd", reageerde Open VLD-Kamerfractieleider Patrick Dewael (eerste foto in tekst) in "De ochtend". Zijn SP.A-collega Bruno Tobback sloot zich daarbij aan.

Ook Senaatsvoorzitter Danny Pieters (N-VA) ziet geen enkele reden waarom dat niet zou kunnen. "Dat is niet zo uitzonderlijk. Als het nodig is, komt het parlement samen, maar eerst moet er wel iets voorliggen natuurlijk", reageerde Pieters. "We wachten nu op het advies van de Raad van State, dan moet er een beslissing van de regering zijn en daarna komen we bijeen met de commissies en aansluitend met de plenaire. Dat is geen enkel probleem."

Wie maakt begroting 2012 op?

De fractieleiders van Open VLD en de SP.A verschillen wel van mening over de begrotingsopmaak. Dewael vindt dat de huidige regering van lopende zaken zich daar het best mee bezighoudt. "De maand september mag alleszins niet zomaar verloren gaan", meent hij. "Ik denk dat we het ons niet kunnen permitteren om te wachten op een regering half oktober die dan op dat ogenblik pas moet beginnen met de begroting van volgend jaar. Ik denk dat het goed is dat er al voorafgaandelijk werk wordt gepresteerd en als het parlement het daarmee eens is, mag de ontslagnemende regering daar alvast mee beginnen."

SP.A-Kamerfractieleider Bruno Tobback (tweede foto in tekst) ziet die taak veeleer weggelegd voor de onderhandelende partijen, onder leiding van formateur Elio Di Rupo (PS). "Het lijkt me sowieso beter dat we een onderhandeling voeren waarbij een akkoord over de begroting wordt gemaakt dat dan goedgekeurd wordt door het parlement", reageerde hij.

"Dat lijkt me in ieder geval gezonder en ook vertrouwenwekkender dan een soort van voorlopige begroting in het parlement stemmen onder lopende zaken en die dan vervolgens drie maanden later helemaal aanpassen omdat de regeringsonderhandelingen tot iets anders hebben geleid."

Tobback voegde er wel aan toe dat als het echt onvermijdelijk wordt dat de regering in lopende zaken zich met de begrotingsopmaak moet bezighouden, hij zich daar niet tegen zal verzetten. "Maar laten we in eerste instantie even afwachten hoe die onderhandelingen opschieten en hopen dat ze snel opschieten."

Danny Pieters (derde foto in tekst) vraagt zich wel af of de regering van lopende zaken wel in staat is om een begroting op te maken. "Daar heb ik toch mijn twijfels over. Maar goed, ook daar zal het parlement alles doen om binnen de juiste termijnen en wanneer het nodig is versneld te reageren." Over gedoogsteun van de N-VA voor een begroting voor 2012 wil Pieters nog niet spreken. "Ik kan me moeilijk uitspreken over een begroting waarvan ik niet de minste aanwijzing heb dat ze de nodige maatregelen gaat nemen."