"Kern houdt conference call over financiële onrust"

Het kernkabinet heeft vanmorgen een conference call gehouden over de huidige financiële situatie op de markten. Dat heeft ontslagnemend minister van Binnenlandse Zaken Annemie Turtelboom (Open VLD) in "Het journaal" gezegd. Ze weerlegt daarmee de kritiek dat een aantal ministers op vakantie de financiële situatie niet volgt en dus niets onderneemt. Turtelboom benadrukte ook dat we in finaniceel onzekere tijden "ons geen politiek gebakkelei kunnen permitteren". "Als we één ding van de VS hebben geleerd, is het dat wel", luidde het.

België dreigt -net zoals Italië en Spanje- in economisch woelig vaarwater te komen. Zo wordt de kloof tussen de rente op Belgisch staatspapier en de rente op Spaans en Italiaans staatspapier kleiner. Vorige week wilde de Britse financiële toezichthouder ook dat de Britse banken vrijgeven hoeveel Belgische overheidsobligaties ze in handen hebben. Dat wijst erop dat de toezichthouder België als risicoland ziet.

Met een aanstormende economische crisis rijst de vraag of de Belgische ministers die momenteel in het buitenland verblijven, niet moeten terugkeren uit vakantie. Voorzitter van de Europese Commissie José Manuel Barroso heeft onlangs ook alle EU-landen gevraagd om dringend de maatregelen die op de EU-top waren afgesproken, uit te voeren. Met een regering in vakantie is dit moeilijk. Toch is het volgens Turtelboom niet meteen nodig dat de politici terugkeren uit vakantie.

"Het kernkabinet heeft vanmorgen een conference call gehouden en heeft bekeken op welke manier de maatregelen die beslist zijn rond Griekenland in de eerste week van september door het parlement kunnen gaan. Het kabinet heeft ook de evolutie van de financiële markten bekeken. Vaak zijn ministers op vakantie ook een paar uur aan het werk ," pareerde Turtelboom de kritiek.

Vandaag pleegde ontslagnemend premier Yves Leterme (CD&V) met Kamervoorzitter André Flahaut (PS) en Senaatsvoorzitter Danny Pieters (N-VA) overleg over het bijeenroepen van het parlement. Dat zal op 5 september gebeuren. De regering wil immers dat het parlement tegen het eind van die maand de maatregelen genomen op de Eurotop van 21 juli omzet in Belgische wetgeving.

Wie maakt begroting voor 2012?

In het weekend heeft ontslagnemend premier Yves Leterme de vraag gesteld of zijn regering in lopende zaken zich nog moet bezig houden met de begroting voor volgend jaar, nu Di Rupo met zijn nota 8 partijen rond zich heeft die tot een regeringsakkoord willen komen.

Turtelboom vindt dat de regering van lopende zaken alvast moet beginnen met de voorbereiding van de begroting en dan "hopen dat een echte regering zo snel mogelijk alles overneemt". "Het is nog belangrijker dat we structurele maatregelen nemen. Het is minder belangrijk wie ze neemt, maar dat ze vooral gebeuren. Dát stelt de financiële markten gerust", ziet Turtelboom het. "Als we iets geleerd hebben van de VS, is dat iedereen betaalt voor het wekenlange gebakkelei tussen Republikeinen en Democraten."

Ook minister van Financiën Didier Reynders (MR) wil dat de begrotingsgesprekken zo snel mogelijk van start gaan. Dat heeft hij vanuit zijn vakantieoord in Frankrijk laten weten aan de andere ministers tijdens het telefonische onderhoud vanmorgen. Men zal streng moeten zijn, in alle mogelijke scenario's, aldus Reynders.

Turtelboom nuanceert ten slotte het belang van ratingbureaus: "Mochten de ratingbureaus minder macht hebben, dan nog zouden er hervormingen moeten komen. Je moet als land een zo laag mogelijke schuld hebben en een zo klein mogelijk tekort op de begroting. Daarvoor zijn structurele maatregelen nodig die de groei (en werkgelegenheid) niet aantasten."