Belgisch zeewater is deze zomer erg proper

De kwaliteit van het zeewater aan onze kust is goed. Dat zegt de Vlaamse Milieu Maatschappij (VMM) die de verschillende zwemzones gemiddeld anderhalve keer per week controleert.

De kwaliteit van het zeewater gaat al jaren in stijgende lijn. Kregen sommige zwemzones vroeger nog een onvoldoende, dan is dat deze zomer nog niet gebeurd. De resultaten waren tot nog toe altijd positief.

Dat is onder meer een gevolg van een betere scheiding van het regen- en afvalwater. "Dat verkleint de kans dat rioleringswater weer in zee stroomt", zegt schepen Patrick De Klerck uit Blankenberge in naam van de kustburgemeesters. "De scheiding van regen- en afvalwater is een verplichting voor alle gemeentes in het land, maar is zeker voor de kustgemeentes belangrijk."

In de toekomst zijn er in verschillende gemeentes rioleringswerkzaamheden gepland om de toestand nog te verbeteren.