“Windmolenpark op Noordzee niet nadelig voor fauna”

Een windmolenpark op de Noordzee heeft nauwelijks een negatief effect op de fauna. Dat blijkt uit een onderzoek van de universiteit van Wageningen (Nederland), gepubliceerd in het maandblad Eos. Meer zelfs: in ons drukke kustgebied kan zo’n windpark zelfs bijdragen aan natuurherstel.

Volgens het Nederlandse onderzoek vormt zo’n park zelfs een nieuw natuurlijk leefgebied. “In ons drukke kustgebied lijkt een windpark een relatieve oase van rust”, aldus de onderzoekers. “In zo’n gebied kan een windpark bijdragen aan habitatverrijking en zelfs natuurherstel.” De draaiende wieken kunnen wel een verstorend effect hebben op sommige vogelsoorten.

De wetenschappers onderzochten de ecologische effecten op korte termijn van het Offshore Windemolenpark bij Egmond aan Zee. Uit eerdere studies uit onder meer Duitsland en Denemarken was gebleken dat windmolenparken wel nadelig zouden zijn voor het dierenleven op zee. Rekening houdend met die resultaten, concluderen de vorsers dat de effecten op de fauna afhankelijk zijn van de locatie van het park.