Spanje mag deur gesloten houden voor Roemenen

De Europese Commissie heeft Spanje de toestemming gegeven om Roemeense werknemers de toegang tot de arbeidsmarkt te ontzeggen. Spanje krijgt een uitzondering op de regel over vrij verkeer van werknemers in de EU door de hoge werkloosheid en financiële problemen.

"In principe ben ik de mening toegedaan dat een beperking van het vrije verkeer van Europese werknemers niet het juiste antwoord is op hoge werkloosheid", aldus de Hongaarse eurocommissaris voor Werkgelegenheid László Andor. "Maar de Commissie begrijpt waarom de Spaanse autoriteiten in deze specifieke crisissituatie een stap terug willen zetten."

Tussen 2008 en 2010 daalde het Spaanse bruto binnenlands product, de waarde van wat de economie in één jaar produceert, met 3,9%. De werkloosheid is met 21% torenhoog. Bij de Roemenen die al in Spanje wonen, ligt ze met 30% nog hoger. Ondanks de economische malaise blijven veel Roemenen hun geluk zoeken in het land. Begin 2006 hadden 388.000 Roemenen hun verblijfplaats in Spanje, op 1 januari 2010 823.000. Zij kunnen hun werk houden, het verbod geldt enkel voor nieuw toegekomen mensen uit Roemenië.

Reden genoeg, oordeelt de Commissie dus, om het Spaanse verzoek om Roemeense werknemers tot 31 december 2012 de toegang tot de arbeidsmarkt te ontzeggen, in te willigen. Commissaris Andor hoopt dat de maatregel "van zo kort mogelijke duur" zal zijn en dat "niet zal worden afgestapt van de overwegend positieve houding tegenover het vrije verkeer in Europa".

In mei en juni waren er door de hoge werkloosheid en de budgettaire problemen massale jongerenprotesten in Spanje (kleine foto). De overheid moet volgens de Europese Commissie grotere inspanningen doen om de werkgelegenheidskansen in eigen land te verbeteren. Ook moet de arbeidsmarkt hervormd worden.