Aantal uitwijzingen is sterk gestegen

Tussen 1 januari en 30 juni 2011 hebben iets meer dan 4.800 migranten België verlaten. Het Belgische migratiebeleid werkt, zo zegt staatssecretaris voor Asiel en Migratie Melchior Wathelet (CDH) in La Dernière Heure.

De cijfers bevatten 1.834 repatriëringen, gedwongen en niet-gedwongen, 1.445 uitwijzingen aan de grens (het merendeel op Brussels Airport) en 1.556 vrijwillige vertrekken.

Als deze trend zich in het tweede semester van dit jaar voortzet, dan zal dat een stijging van bijna 10 procent betekenen ten opzichte van 2010, toen waren er 8.780 uitwijzigingen.