Italië wil 45 miljard euro extra besparen

De Italiaanse regering wil de komende 2 jaar nog eens 45 miljard euro besparen om de crisis in het land te bestrijden. Dat is bekendgemaakt na een spoedzitting van de regering.

De Italiaanse regering moest zo snel mogelijk met een besparingsplan op de proppen komen om de financiële markten te kalmeren. De regering kwam daarom vanavond in spoedzitting bijeen.

Daar werd beslist om de komende 2 jaar nog eens 45 miljard euro te besparen. Twee weken geleden keurde het parlement al een besparingsplan van ruim 70 miljard euro goed. De regering besloot echter om - onder druk van de Europese Centrale Bank - extra besparingsmaatregelen te nemen.

Het geld moet komen van extra belastingen, maar ook van een gemeentelijke herindeling, waardoor bijna 1.500 kleine gemeenten en ook 30 provincies zouden verdwijnen. Belastingontduikers zullen ook zwaarder gestraft worden en mensen met hogere inkomens zullen een solidariteitstaks moeten betalen.

De regering besliste ook om de pensioenleeftijd voor vrouwen vervroegd op te trekken naar 65 jaar, in 2015 in plaats van 2020.