“Uitbreiding Brussel is dom en allerminst ernstig”

Minister van Buitenlandse Zaken Steven Vanackere (CD&V, foto) noemt in een interview in De Standaard de uitbreiding van Brussel “dom en allerminst ernstig”. Hij ziet niet veel heil in onderhandelingen met het FDF aan tafel. Olivier Maingain (FDF) kaatst de bal terug.

“Onderhandelingen hebben maar kans op slagen als de twee extremen afwezig zijn”, aldus Vanackere. “Dat zeg ik niet maar Carl Bildt, bemiddelaar tijdens de oorlogen van Joegoslavië. Lees dat maar gerust als een vingerwijzing.” Met de extremen doelt de minister op de N-VA aan Vlaamse zijde en het FDF aan Franstalige zijde.

Vanackere vraagt zich af of de Franstalige partijen de moed zullen hebben om afstand te nemen van een aantal stellingen van het FDF van Maingain. Zo noemt hij de uitbreiding van Brussel interessant voor congressen en wetenschappelijke boeken, maar “onderhandelingstechnisch is het dom en allerminst ernstig".

Hij benadrukt dat besparingen nodig zijn en die zullen ook de Vlamingen pijn doen. “De federale staat is een mede-eigendom. De waarde van de verschillende appartementen zal niet stijgen als we de gemeenschappelijke delen verwaarlozen.”

Verder ziet Vanackere de onderhandelingen wel rooskleurig in. “De onderhandelingen zullen hard zijn, maar er is wel degelijk een kans op slagen.”

Maingain kaatst de bal terug

Olivier Maingain (kleine foto), voorzitter van het FDF, laat ondertussen weten dat hij zeer benieuwd is welke Franstalige partij bereid zal zijn om zich te distantiëren van zijn partij.

Hij kaatst de bal terug richting CD&V en vraagt zich af of die partij in staat zal zijn om afstand te nemen van enkele standpunten van de N-VA. "Is CD&V in staat om de Vlaamse regering de toepassing van het minderhedenverdrag te doen aanvaarden?", wil de FDF-voorzitter onder meer weten.

Maingain benadrukt dat hij tot een akkoord wil komen, maar hij beklemtoont wel dat dat moet gebeuren via een "noodzakelijke eenheid van de Franstalige partijen".