"Politie reageert te traag op familiaal geweld"

De politie reageert vaak te traag en te weinig doortastend op klachten over familiaal geweld. Dat zegt Tele-Onthaal. De hulplijn krijgt veel telefoontjes van teleurgestelde bellers.

Volgens de bellers reageert de politie niet alleen niet snel genoeg. Als blijkt dat de klacht wordt ingediend door een buur of een verre vriend wordt die klacht vaak blauwblauw gelaten, zo zegt Kathleen Goovaerts van Tele-Onthaal.

Via de bellers krijgt Tele-Onthaal een breed scala aan verhalen te horen. Zo laten veel bellers verstaan dat ze zich bedreigd voelen door een buur, verre kennis of ex-partner.

De bellers zijn ook dikwijls teleurgesteld omdat de politie geen concrete maatregelen tegen de geweldpleger neemt.

Afgelopen vrijdag doodde een moeder in Aalst haar twee kinderen. Buren hadden lawaai gehoord en belden de politie, maar die stelde geen geluidsoverlast meer vast en vertrok.