Meteorieten zijn afkomstig van asteroïden

Japanse geleerden hebben vastgesteld dat de meest voorkomende meteorieten dezelfde samenstelling hebben als een bepaald soort asteroïden. Dat blijkt uit analyses van het stof dat de Japanse ruimtesonde Hayabusa meegebracht heeft van de asteroïde Itokawa.
Hayabusa verzamelt deeltjes op de asteroïde Itikawa.

De Japanse ruimtesonde Hayabusa keerde op 13 juni 2010 naar de aarde terug met een waardevolle maar onzichtbare lading: 1.534 stofdeeltjes van het oppervlak van de asteroïde Itokawa. De sonde had Itokawa (kleine foto) in 2005 bezocht en de deeltjes verzameld. Deze deeltjes, die tot 180 micrometer groot waren, waren het eerste materiaal dat ooit van een asteroïde was gehaald en naar de aarde was teruggebracht voor analyse. Die analyses zijn nu beëindigd en de resultaten staan in zes artikels in het vakblad Science.

De analyses bevestigen wat wetenschappers al lang dachten, namelijk dat meteorieten afstammen van asteroïden. Ze dachten dat omdat de lichtspectra van gewone chondrieten, de meest voorkomende soort steenmeteoriet op aarde, sterk leken op die van S-klasse asteroïden, steenachtige siliciumhoudende asteroïden. Uit het lichtspectrum kan men de samenstelling van iets afleiden.

Zekerheid daarover was er echter niet. Nu heeft microscopische en andere analyse van beide gesteenten ontegensprekelijk aangetoond dat zij bij elkaar horen.

Gezien de chondrieten als de primitiefste materie van ons zonnestelsel gelden, betekent dit ook dat asteroïden inderdaad aanwijzingen bevatten over het ontstaan van dat stelsel. Asteroïden zijn dan oermaterie die overbleef na de vorming van planeten en manen.

Meteoriet, meteoroïde

Een meteoriet is een meteoroïde, een lichaam ui de hemelruimte, dat op de aarde terechtgekomen is. Het wordt ook een meteoorsteen of meteoroliet genoemd (kleine foto: de Fukang-meteoriet).

Een meteoroïde is een in de ruimte zwevend stuk materie, van steen of metaal, dat, als het in de dampkring terechtkomt, gezien kan worden als een vallende ster. Als het stuk niet geheel opbrandt en op de aarde terechtkomt, spreekt men over een meteoriet.

Een meteoor is het lichtverschijnsel dat zich voordoet als een meteoroïde in de dampkring oplicht of verbrandt, een vallende ster dus. Een zeer heldere meteoor is een bolide of vuurbol.

Een asteroïde of planetoïde is een op een planeet gelijkend klein hemellichaam. Ze bewegen zich net als planeten in een baan om de zon en bestaan meestal uit steen, soms bevatten ze ook veel metalen als ijzer of nikkel. Ver van de zon zijn er ook ijsplanetoïden.