"Meer controles op gebruik natuurlijke hormonen"

Het Federaal Voedselagentschap (FAVV) gaat vanaf september systematische controles uitvoeren op het gebruik van natuurlijke hormonen om dieren vet te mesten. Natuurlijke hormonen kunnen ook buiten het lichaam worden aangemaakt en dan ingespoten worden.

Vetmesters maken steeds meer gebruik van de techniek om natuurlijke hormonen toe te dienen aan dieren, hoewel het verboden is. De aanmaak van deze natuurlijke hormonen wordt gestimuleerd door een synthetisch product. Tot nu toe was er geen methode om na te gaan of deze hormonen waren ingespoten of eigen waren aan het dier, maar inmiddels is er een test ontwikkeld.

"Ieder lichaam maakt hormonen aan, dat zijn lichaamseigen hormonen", legt Lieve Busschots van het FAVV uit. "Die hormonen kunnen opgespoord worden, maar men kan diezelfde lichaamseigen hormonen extern gaan toedienen, bijvoorbeeld door een injectie. Het was moeilijk om de afbraakproducten daarvan te onderscheiden van de echte eigen lichaamshormonen. Vanaf 1 september zijn de laboratoria van het FAVV wel ook in de mogelijkheid om dat op te sporen."