Onderwijskiezer helpt de knoop ontwarren

De Vlaamse onderwijskoepels hebben een website gelanceerd met informatie over alle vormen van onderwijs in Vlaanderen. Via de Onderwijskiezer komen leerlingen, studenten en ouders te weten welke school, universiteit of hogeschool welke studierichting aanbiedt.

De Onderwijskiezer is een overkoepelend initiatief van de centra voor leerlingenbegeleiding (CLB's) van het vrije, het gemeenschaps-, het provinciaal, het stedelijk en het gemeentelijk onderwijs.

De website biedt informatie aan over alle studierichtingen in Vlaanderen, van het basis- tot het volwassenenonderwijs. Alle onderwijsvormen en -types komen aan bod.Ook alle adressen en toelatingsvoorwaarden zijn er terug te vinden.

Leerlingen die twijfelen, kunnen op basis van hun interesses studierichtingen zoeken. De belangstellingsproef BeLaSo is gericht op het secundair onderwijs, ZoBest op het hoger onderwijs.