Veel bedrijven betalen facturen te laat

Meer en meer Belgische bedrijven betalen hun facturen aan elkaar veel te laat. Dat blijkt uit cijfers van het handelsinformatiebureau Graydon. Momenteel wordt bijna een factuur op de zeven meer dan 90 dagen na de vervaldatum betaald.

Graydon vindt dat een enorm hoog cijfer en ziet twee oorzaken: veel bedrijfleiders houden hun vinger op de knip door de slechte economische berichten en een aantal bedrijven zitten door hun reserves heen. Ze zitten nog niet op het productieniveau van vroeger, maar wel op hun vroegere kostenniveau en kunnen dus gewoon niet betalen.

De meeste wanbetalers zitten in sectoren die rechtstreeks met de consument te maken hebben, zoals horeca, verhuur en immobiliën. Volgens de laatste cijfers werd van alle facturen maar 60 procent op tijd betaald.