"Kinderplan" om tekort aan pediaters aan te pakken

Zorgnet Vlaanderen, de christelijke koepelorganisatie van de sociale profitsector, pleit voor een grondige hervorming van de kindergeneeskunde. Door een nieuwe wet zou vanaf volgend jaar 1 op de 4 ziekenhuizen zijn afdeling pediatrie moeten sluiten. Minister van Volksgezondheid Onkelinx overweegt nu de uitvoering daarvan opnieuw uit te stellen.

De pediatrie in Vlaanderen staat de volgende jaren voor een grote uitdaging, zo zegt Zorgnet Vlaanderen. De jongste 10 jaar is het aantal jonge kinderen in Vlaanderen aanzienlijk toegenomen. Daarnaast is er ook een nijpend tekort aan kinderartsen ontstaan.

Daarbovenop komt nog dat volgend jaar 1 op de 4 ziekenhuizen zijn afdeling kindergeneeskunde moet sluiten. Dat is het gevolg van een nieuwe wet die stelt dat elk ziekenhuis minstens 4 voltijdse kinderartsen in dienst moet hebben, zoniet wordt de afdeling opgedoekt.

Vooral de patiënten van de regionale ziekenhuizen met kleinere afdelingen zullen de gevolgen hiervan voelen, zegt Peter Degadt van Zorgnet Vlaanderen. Doemscenario's van wachtlijsten en kamperende ouders voor de ziekenhuispoorten komen dan een stuk dichterbij, aldus Degadt.

Beroep kinderarts aantrekkelijker maken

Om al die uitdagingen aan te gaan, moet het beroep van kinderarts dringend opnieuw aantrekkelijker gemaakt worden, vindt de sector.

Zorgnet Vlaanderen bracht de verwachtingen van de jonge patiënten en hun ouders, van de kinderartsen en de pediaters in opleiding in kaart. Dat leidde tot een zogenoemd kinderplan met concrete voorstellen om het zorgprogramma pediatrie te hervormen. Zorgnet Vlaanderen hoopt dat minister van Volksgezondheid Onkelinx de nieuwe regeling alsnog herziet.

Nieuw uitstel in de maak

De hulpkreet van Zorgnet Vlaanderen is niet in dovemansoren gevallen. Minister Onkelinx heeft al laten weten dat ze de verplichting voor de pediatriediensten om vanaf volgend jaar minstens 4 kinderartsen in dienst te hebben, opnieuw wil uitstellen.

Onkelinx wil daarvoor advies vragen aan de Nationale Raad voor Ziekenhuisvoorzieningen.

De  nieuwe norm voor kinderafdelingen in ziekenhuizen had eigenlijk vorig jaar al in voege moeten treden, maar werd toen met 2 jaar uitgesteld wegens het tekort aan kinderartsen.

Het nieuwe uitstel zou ook nu weer benut worden om de aantrekkelijkheid van het beroep van kinderarts te verhogen.