"Minder banen door duurdere dienstencheques"

Federgon, de koepel van de dienstencheque- sector, zegt dat het duurder maken van de dienstencheques ten koste zal gaan van de tewerkstelling in de sector. Federgon regeert daarmee op een studie die stelt dat het systeem herbekeken moet worden en op ACV-topman Cortebeeck die zegt dat de cheques duurder mogen worden.

Hedwig Muyldermans van Federgon waarschuwt dat door duurdere dienstencheques klanten zullen afhaken, wat banen zal kosten. Hij wijst erop dat de sector 120.000 lager gekwalificeerde vrouwen tewerkstelt. Die zouden moeilijk elders aan de slag kunnen.

Herbekijken

Eerder was een onderzoek van de K.U.Leuven tot de conclusie gekomen dat het systeem van de dienstencheques herbekeken moet worden. De studie is besteld door Vlaams minister Jo Vandeurzen (CD&V). De kostprijs van het systeem voor de overheid is sterk gestegen.

Het systeem van de dienstencheques bestaat inmiddels 7 jaar en is in de loop der jaren sterk uitgebreid. De dienstencheques kunnen worden gebruikt voor hulp in de huishouden zoals schoonmaak, wassen en strijken, naaiwerk of het bereiden van maaltijden, maar ook voor boodschappen, begeleid vervoer van personen met beperkte mobiliteit, thuiszorg en strijkwerk in een strijkatelier.

Een dienstencheque kost 7,5 euro (per uur werk), na fiscale aftrek nog 5,25 euro. De dienstencheque-onderneming krijgt 21,1 euro per ingeleverde cheque. De totale kostprijs van het systeem wordt geschat op 2,2 miljard euro voor de federale overheid in 2010, tegenover 84 miljoen in 2004.

Op dit moment kan iedereen dienstencheques gebruiken, een op de zeven gezinnen gebruikt nu dienstencheques. Omdat de overheid de cheques subsidieert, kost het systeem de overheid veel geld.

Volgens professor Jozef Pacolet van de K.U.Leuven die mee de analyse maakte van het dienstenchequesysteem, moet de vraag gesteld worden of de dienstencheques wel voor iedereen toegankelijk moeten blijven, en of de dienstencheques even duur moeten blijven voor iedereen.

"Wanneer de dienstencheques ten dienste van ons allemaal blijven staan, moeten ze tegen een redelijke, realistische prijs gezet worden", zegt Pacolet. Volgens Vlaams minister Jo Vandeurzen (CD&V) die de studie heeft besteld bij de K.U.Leuven, moet er prioriteit gaan naar de zorgbehoevende personen (nu 8% van de gebruikers). "Hoewel het recente beleid en het maatschappelijk debat de neiging heeft om de dienstencheque niet te laten gebruiken voor zorg, blijkt dat steeds meer zorgbehoevenden, vaak senioren die nog in een eigen huis wonen, gebruikmaken van de cheque voor verzorging en thuishulp", stelt Vandeurzen in een persmededeling.

"Duurdere dienstencheques"

Volgens ACV-topman Luc Cortebeeck moeten de dienstencheques duurder worden zodat de overheid kan besparen. Dat zegt hij in de krant De Morgen. Cortebeeck vindt de dienstencheques een goed systeem om gezinnen te helpen en werkgelegenheid te creëren, maar volgens hem zijn de kosten niet langer houdbaar.

"Het probleem is dat het systeem niet meer betaalbaar is", zegt Cortebeeck (foto links). "Als we ermee rekening houden dat we allemaal voor de dienstencheques minder betalen dan voor zwartwerk, is het logisch dat we daar iets meer zouden kunnen doen, bijvoorbeeld door de fiscale vermindering wat af te bouwen. We moeten niet alleen denken aan saneringen maar ook aan inkomsten. Dat moet eerlijk gebeuren."

Cortebeeck pleit naast een verhoging van de prijs van de dienstencheques ook voor een betere inning van de belastingen bij de ondernemingen. Ook de superrijken zouden structureel meer belastingen moeten betalen, vindt hij.