"Sleep auto's weg met slachtoffers in"

De automobilisten- vereniging Touring stelt voor om na ongelukken al autowrakken weg te takelen met de slachtoffers er nog in. Dat kan de verkeersellende en het tijdverlies na ongevallen beperken, klinkt het.

Volgens Touring staan we elk jaar met zijn allen 32 miljoen uur in de file in ons land, goed voor een economisch verlies van 610 miljoen euro. Een kwart van de filetijd zou het gevolg zijn van ongevallen. De automobilistenvereniging wil daar iets aan doen en lanceert in de Coreliokranten een reeks voorstellen om fileproblemen na ongevallen in te dijken.

"We verliezen telkens zeer veel tijd. Eerst komt de politie, dan de hulpdiensten, dan nog een deskundige van het parket in het geval van een overlijden en pas dan kan er getakeld worden. In sommige gevallen blijft een snelweg daardoor urenlang afgesloten", zegt Touring-woordvoerder Danny Smagghe in de kranten.

Waarom niet de wrakken van auto's die bij een ongeval betrokken waren, wegtakelen terwijl de slachtoffers er nog in zitten? Dat is het meest opmerkelijke voorstel in het plan van Touring. Volgens de organisatie kan dat voorstel uitgevoerd worden in bepaalde gevallen. "Bij ongelukken met doden of met mensen die lichtgewond zijn en gekneld zitten, kunnen de auto's beter sneller worden weggetakeld", aldus Smagghe.

Touring benadrukt dat het aan de hulpdiensten ter plaatse is om "in bepaalde gevallen en onder bepaalde omstandigheden" tot die beslissing over te gaan, zoals dat in het buitenland al gebeurt.

"Verkeer niet omleiden langs secundaire wegen"

Touring stelt ook voor om het verkeer in de files niet om te leiden langs secundaire wegen. Die wegen zijn niet geschikt om het extra verkeer te slikken, waardoor het verkeersinfarct nog groter wordt. "Hou de mensen op de hoofdweg, maar zorg ervoor dat de weg daar veel sneller is vrijgemaakt", luidt het. Dat kan door de takeldiensten veel vroeger te waarschuwen, op hetzelfde moment als de politie. Nu worden de takeldiensten er pas bijgehaald op het moment dat de politie er is.

Andere suggesties:

  • invoering van een gecombineerde federale auto- en vrachtwagenregeling, gericht op de snelle inzet van de "bergers" en hulpdiensten via een centraal meldpunt
  • doorgedreven oefening van hulpverleners
  • betere integratie van de meldkamers van hulpdiensten en verkeerscentra
  • eCall meldingen waarbij voertuigen automatisch alarmcentrales contacteren bij incident
  • snelle informatiedoorstroming gevaarlijke stoffen en niet pas bij aankomst van de brandweer
  • doorsturen van de camerabeelden van de verkeerscentra naar de hulpdiensten