"Zinloos, ondoordacht en onverantwoord"

Het voorstel van de automobilisten- vereniging Touring om bij ongelukken in bepaalde gevallen de auto's al weg te slepen terwijl de slachtoffers er nog in zitten, lokt veel negatieve reacties uit. De noden van slachtoffers van verkeersongevallen moeten primeren, niet de tijdswinst, is de boodschap.

Luc Beaucourt, hoofd van de dienst Spoedgevallen van het UZ in Antwerpen en bekend van zijn jarenlange strijd tegen weekendongevallen, noemt de suggestie Touring "zinloos, ondoordacht en medisch niet verantwoord". "Het medische moet de prioriteit krijgen. Het is het beste om het slachtoffer zo snel mogelijk uit de wagen te halen. Bovendien is het ook zo dat ambulances gewoonlijk veel sneller ter plaatse zijn dan de hulpdiensten."

De federale wegpolitie reageert verontwaardigd. "Wie oordeelt of lichamelijke letsels licht zijn? Hoe kunnen we ons ervan verzekeren dat er tijdens het takelen geen risico op een tweede ongeval is?", vraagt directeur Michaël Jonniaux zich af. "Het voorstel toont geen respect  voor mensen die overlijden in een ongeval en voor hun familie. Bovendien zullen het parket en de deskundigen nooit hun toelating geven voor het overhaaste weghalen van elementen die nuttig zijn voor het onderzoek." De federale wegpolitie zegt wel open te staan voor overleg om de veiligheid en de mobiliteit op de Belgische wegen blijvend te verbeteren.

"Respect voor mensen is geen ijdel begrip, we behandelen mensen niet zoals beesten", zegt voorzitter Marc Gilbert van de koninklijke federatie van beroepsbrandweerlieden van België aan het persagentschap Belga. "Het eerste wat moet gebeuren, is dat het slachtoffer gestabiliseerd wordt en dat bijkomende ongelukken vermeden worden, hoeveel tijd dat ook nodig heeft. Stel u voor dat een slachtoffer, na de schok van het ongeluk, nog een tweede keer zoiets moet doorstaan door een te vroege evacuatie?" Ook de Brandweervereniging Vlaanderen vindt het idee onrealistisch en "van de pot gerukt".

Ook ontslagnemend staatssecretaris voor Mobiliteit Etienne Schouppe (CD&V) ziet het voorstel van Touring niet zitten. "Het is begrijpelijk dat een automobilistenverenging zich bezighoudt met de verkeerscirculatie, maar de prioriteit gaat uit naar de zorg en het respect voor de slachtoffers", klinkt het op het kabinet. "Bij elk ongeluk zijn er burgerlijke en strafrechtelijke verantwoordelijken aan te duiden door het parket en de deskundigen. Die taak moet primeren op de frustratie van automobilisten." Schouppe laat weten wel open te staan voor de andere suggesties van Touring.

Vlaams minister voor Mobiliteit Hilde Crevits (CD&V) deelt in de kritiek. "Als er een ongeluk gebeurt, zijn de zorg voor het slachtoffer en de veiligheid van de andere weggebruikers van het grootste belang. Niets mag daar afbreuk aan doen". Ze erkent wel dat de hulpdiensten nog beter kunnen samenwerken om ongevallen zo efficiënt mogelijk af te handelen.

De SP.A heeft het over "complete waanzin". "Verkeersveiligheid en hulp voor slachtoffers moeten altijd prioritair zijn op doorstroming en economische overwegingen", zeggen Kamerlid Karin Temmerman en Vlaams parlementslid Steve D'Hulster. Zij pleiten voor het oprichten van een duidelijk wettelijk draaiboek, zoals in Nederland. "Vaak weet men hier van de ander niet waar die mee bezig is of worden tegenstrijdige signalen gegeven. Hierdoor gaat kostbare tijd verloren."

De storm van kritiek heeft zijn effect op Touring niet gemist, want vanavond toonde woordvoerder Danny Smagghe zich in Terzake bereid het voorstel te laten vallen.