Lanoye en Claus in het Chinees ?

Het Vlaams Fonds voor de Letteren (VFL) is voor het eerst aanwezig op de Boekenbeurs in Peking. Het VFL wil er contacten leggen met uitgevers om werk van Vlaamse auteurs uit te brengen op de Chinese markt. "We moeten nog uitzoeken hoe belangrijk de Chinese boekenmarkt is en hoe ze werkt, want het is niet omdat er 1 miljard Chinezen zijn, dat de lezersmarkt even groot is", meldt Carlo Van Baelen van het VFL op Radio 1.

Het Vlaams Fonds voor de Letteren reist in het kielzog van Nederland naar Peking. Nederland heeft als gastland op de Boekenbeurs in Peking alle registers opengetrokken met een imposante stand met onder meer brieven van Van Gogh en tekeningen van Dick Bruna.

Het Nederlands Letterenfonds is al sinds 2005 jaarlijks te gast op de Boekenbeurs van Peking. Intussen zijn al meer dan honderd Chinese vertalingen van Nederlandse auteurs verschenen in China. De Vlaamse auteurs zijn niet of nauwelijks uitgegeven in China.

"Deze week is er een Suske & Wiske-vertaling uitgebracht en ik weet dat er een aantal titels in de pijplijn zitten, maar tot hiertoe zijn er nauwelijks vertalingen van Vlaamse auteurs te vinden op de Chinese markt. Na grondig onderzoek en overleg met sinologen hebben we een folder gemaakt met 36 titels die we gaan voorstellen aan Chinese uitgevers", aldus Carlo Van Baelen van het VFL.

Volgens Van Baelen is er vooral belangstelling voor non-fictie, "brave" kinder- en jeugdliteratuur en literaire klassiekers. "Het is veel moeilijker om hedendaagse literatuur aan de man te brengen in China", klinkt het.

Dit jaar heeft Nederland als gastland een stand opgebouwd van 1.500 vierkante meter. In Nederland klonk heel wat kritiek op de grootse aanpak. Op die manier zou Nederland het regime dat auteurs censureert steunen. "Je kan dat ook omgekeerd zien. Door openlijk te tonen hoe we omgaan met auteurs en vrijheid van meningsuiting, geef je een signaal aan de Chinese overheid dat het ook anders kan", aldus Carlo Van Baelen.

"Als er na ons bezoek vertalingen volgen met steun van het VFL, dan houden we een nauwgezette kwaliteitscontrole. Als de boeken gecensureerd worden, dan komt er geen vertaling, tenzij onze auteurs daarover een akkoord zouden hebben met een Chinese uitgever. Maar dan subsidieert het VFL de uitgave niet", besluit Van Baelen.