Londen maakt miljard Libische bankbiljetten vrij

Groot-Brittannië heeft voor 1,1 miljard euro aan Libische bankbiljetten vrijgemaakt om aan de Nationale Overgangsraad te geven. Londen kreeg daarvoor gisteren de toestemming van de VN-Veiligheidsraad. Voorstellen van Frankrijk en Duitsland om ook hun bevroren Libische tegoeden vrij te geven, stootten op een Russisch njet.

Het gaat om bankbiljetten die in Groot-Brittannië gedrukt waren maar op last van de VN-Veiligheidsraad niet vrijgegeven werden.

Het geld zal in de eerste plaats gebruikt worden voor dringende humanitaire hulp, het betalen van de ambtenarensalarissen en het heropstarten van de economie.

In Libië zelf zijn alle ogen nu gericht op Sirte, de geboorteplaats van kolonel Khaddafi, waar zijn aanhangers zich ingegraven hebben.

De rebellen, die met hun Nationale Overgangsraad het grootste deel van Libië controleren, hebben de aanhangers van het vroegere bewind nog tot zaterdag gegeven om zich over te geven.

Ook hebben ze al laten weten dat ze in geen geval internationale militaire aanwezigheid zullen dulden in hun land. Er komen dus geen blauwhelmen als het van de nieuwe machthebbers in Tripoli afhangt. Andere vormen van hulp om de veiligheidssituatie in Libië onder controle te brengen, zijn wel welkom.

"Khaddafi nog steeds in Libië"

Volgens de verantwoordelijken van de Nationale Overgangsraad bevindt Moe'ammar al-Khaddafi zich zo goed als zeker nog steeds in Libië. Hij zou zich verschanst hebben in Bani Walid, ten zuidoosten van Tripoli, of in de omgeving van de hoofdstad. Andere bronnen gokken dan weer op Sirte, zijn geboorteplaats.

Terwijl de rebellen er prat op gaan dat ze de ex-dictator steeds meer in het nauw drijven, hebben mensenrechtenorganisaties er al op aangedrongen dat ze het recht niet in eigen handen nemen en hem uitleveren aan het Internationaal Gerechtshof in Den Haag.

Onder meer Human Rights Watch riep de Europese leiders op om in dat verband druk uit te oefenen op de Nationale Overgangsraad. Morgen zitten de Europese leiders en vertegenwoordigers van de Libische interimregering samen in Parijs. Of die laatsten zich zo maar zullen laten overhalen, valt nog af te wachten. De Nationale Overgangsraad heeft al laten weten dat de rebellen het recht hebben om Khaddafi te doden aangezien hij een crimineel is.

Ons land maakt 6 miljoen euro vrij voor de heropbouw van Libië. Dat heeft de regering beslist in de aanloop naar de internationale Libië-conferentie in Parijs. De helft van het geld zal gebruikt worden om de overgang naar een democratie te ondersteunen, een ander deel moet dienen voor de opvang en ondersteuning van de vluchtelingen.