Milquet positief over slaagkans onderhandelingen

Joëlle Milquet beleeft haar laatste dag als voorzitter van de Franstalige christendemocratische partij CDH (Centre Démocrate Humaniste). Morgen neemt Benoît Lutgen de fakkel over, maar Milquet blijft wel voor haar partij aan de onderhandelingstafel zitten. "Dat is mijn plicht", zegt ze in "De ochtend" op Radio 1.

"Het is je plicht als politicus voor de burgers want je bent gekozen om het land te besturen en dus moeten we nu een regering hebben om een goed beleid op te stellen en om de echte structurele en socio-economische hervormingen te lanceren. Dat is meer dan 1 jaar na de verkiezingen zeer dringend."

Milquet is positief over de slaagkansen van deze onderhandelingen. "We zitten nu rond de tafel met 4 Vlaamse partijen om de grootste staatshervorming sinds 28 jaar aan Vlaanderen aan te bieden, natuurlijk met de toestemming van de Franstaligen. Het is uiteraard een groot verschil zonder de N-VA aan tafel, want de andere partijen willen geen splitsing van het land. Voor de Franstaligen maakt dat een groot verschil."

Of ze blij is dat de N-VA niet meer rond de tafel zit? "Het was de keuze van de N-VA om neen te zeggen tegen de nota-Di Rupo. De N-VA heeft de mogelijkheid gehad om rond de tafel te blijven zitten en haar ideeën uit te leggen, maar ze hebben een andere keuze gemaakt. Dat is wel vreemd want wie veel ideeën heeft, zal aan de tafel zijn ideeën uitleggen, maar dat is nu niet het geval." Milquet heeft ook veel lof voor formateur Elio Di Rupo. "Di Rupo werkt heel goed, denk ik. De onderhandelingen lopen goed."

"Grote verschillen met 2007"

Een van de redenen om positief te zijn over de slaagkansen van de onderhandelingen, is volgens Milquet het grote verschil met de onderhandelingen in 2007. "Ik wilde in 2007 wel een akkoord bereiken en ik was bereid om over de overheveling van sommige bevoegdheden te praten. Maar dat was een zeer moeilijke tijd. Toen hadden we ook een tweederdemeerderheid nodig en we hadden dat niet. Toen zat de N-VA ook nog in een kartel met CD&V en dat was heel moeilijk om een ja van CD&V te krijgen. Dat heeft Herman Van Rompuy zelf gezegd in het partijblad van de CDH."

Volgens Milquet zijn de onderhandelingen toen op niets uitgedraaid omdat de juiste methode niet werd gevolgd bij de onderhandelingen, omdat de persoonlijke relaties tussen de onderhandelaars niet optimaal waren, omdat de sfeer niet gunstig was en omdat er te veel in de media werd verteld. "Dat loopt nu beter dankzij een zekere discretie en met de personen die nu rond de tafel zitten. Het is nu ook de laatste kans voor een akkoord, dus zijn we verplicht om een evenwicht te zoeken en toegevingen te doen. Natuurlijk zijn de meningsverschillen groot en zijn er veel knelpunten, maar er zijn ook grote overeenkomsten en de persoonlijke relaties zijn goed."

Over haar imago: "Madame Non"

In Vlaanderen staat Milquet bekend als "Madame Non" sinds de federale onderhandelingen in 2007. "Dat is een karikatuur", zegt Milquet. "Die naam is niet alleen storend voor mij, het is ook gewoon fout. Ik zeg veel te weinig neen. Vraag dat maar aan mijn kinderen. Maar natuurlijk moest ik als Franstalige politica toen neen zeggen tegen de splitsing van de sociale zekerheid bijvoorbeeld."

Over haar opvolger: Benoît Lutgen

Joëlle Milquet startte 12 jaar geleden als voorzitter van de toenmalige PSC. Ze heeft de partij door verschillende verkiezingen geloodst en heeft de partij intern hervormd. Nu is het de beurt aan Benoît Lutgen. "Het was mijn keuze om na 12 jaar het voorzitterschap door te geven", zegt Milquet. "Ik denk dat Benoît Lutgen (foto links) een goede voorzitter van het CDH zal zijn. Het was ook mijn keuze om mijn opvolger voor te bereiden en een harmonieuze link tussen de twee voorzitterschappen te organiseren."

"Toen hij in 2004 Waals minister werd, wist ik al dat hij alle kwaliteiten had om een goede voorzitter te worden. Hij is een heel sterk iemand met zin voor het algemene belang, dat is ook de kern van onze partij."

Over zichzelf: "Heel de tijd hard aan het werk"

Joëlle Milquet zegt over zichzelf dat ze zeer perfectionistisch en veeleisend is: voor zichzelf en voor de mensen met wie ze werkt. "Maar dat is noodzakelijk als je verantwoordelijk bent. Perfectionistisch moet je zijn voor de burgers, voor een goed beleid en natuurlijk werk ik heel veel", zegt Milquet.

"De combinatie van vicepremier en minister van Werk in tijden van crisis was zeer boeiend en de combinatie met het voorzitterschap met 2 verkiezingen en 2 onderhandelingen voor de Waalse en Franstalige regering, daar is veel tijd ingekropen, ook tijdens de vakantie en het weekend. Ik heb ook 4 kinderen dus dat is soms een beetje moeilijk. Je hebt bijna geen tijd voor jezelf. Mijn vrije tijd was voor mijn kinderen en ik sliep ook niet zo lang. Soms was ik om 2-3 uur nog aan het werk om mijn dossiers voor te bereiden."