Bel luidt opnieuw voor tienduizenden kinderen

Na twee maanden welverdiende vakantie is het weer zo ver: voor naar schatting 1,2 miljoen kleuters, kinderen en jongeren begint vandaag het nieuwe schooljaar.

Iedereen kent het gevoel van die 1e september: weemoed over het einde van de grote vakantie, gedaan met langer opblijven, zorgeloos spelen en vervelen. En tegelijkertijd ook de spanning : gaa(t)(n) de nieuwe leerkracht(en), de nieuwe klas, de eventueel nieuwe school en nieuwe studierichting wel meevallen?

Niet alleen voor de kinderen, ook voor zowat 150.000 leerkrachten is 1 september een spannende dag. Velen van hen zijn al dagen, soms weken, in de weer om het nieuwe jaar te plannen en voor te bereiden. En dan zijn er nog de ouders. Sommigen slaken wellicht een zucht van opluchting nu het schooljaar weer begint, anderen pinken misschien een traantje weg bij de eerste schooldag van hun zoon of dochter.

Ook Vlaams minister van Onderwijs Pascal Smet (SP.A) beleeft, zoals de traditie het voorschrijft, een drukke eerste schooldag. Hij gaat achtereenvolgens op bezoek in de stedelijke basisschool De Stadspoort in Gent, het Koninklijk Atheneum in Vilvoorde, de school voor buitengewoon onderwijs Ter Bank in Heverlee en de stedelijke basisschool De Kleine Muze in Borgerhout.

Schooljaar gevuld met uitdagingen

De minister krijgt ook dit schooljaar heel wat uitdagingen op zijn bord. In alle scholen komen er leerlingen bij, maar het is vooral het aantal kleuters dat sterk toeneemt, en dat zal door het stijgende geboortecijfer de volgende jaren niet anders zijn. Om alle kinderen de juiste plaats en aandacht te geven, is er nood aan meer leerkrachten en meer scholen. Voor dat laatste wil Vlaanderen privé-investeerders aantrekken, maar Europa ziet dat niet meteen zitten.

Volgens de Corelio-kranten zijn de komende 10 jaar 50.000 nieuwe leerkrachten nodig. Als er niets gebeurt, zouden er tegen 2020 20.000 leerkrachten te weinig zijn. Volgend schooljaar kunnen in het basisonderwijs al 1.300 extra juffen en meesters aan de slag, maar die zijn nauwelijks te vinden. Minister Smet werkt aan een plan dat het beroep van leerkracht aantrekkelijker moet maken en de uitstroom van jonge leerkrachten moet beperken. Dat zou tegen volgende zomer klaar moeten zijn.

Maar er staan ook nog andere projecten in de steigers, zoals de hervorming van het secundair onderwijs, de talennota, de leerzorg en de vernieuwing van het deeltijds onderwijs. Met de hervorming van het secundair onderwijs verdwijnt het onderscheid tussen aso, kso, tso en bso. Er komt een brede eerste graad waarbij leerlingen continu bijgestuurd worden. De talennota, die concreet moet worden tegen het schooljaar 2013-2014, waardeert het Engels tot op het niveau van het Frans en zet ook extra in op Nederlands.

De christelijke onderwijsvakbond COC maakt zich zorgen over de haalbaarheid en betaalbaarheid van de plannen van minister Smet. "De plannen zijn groots, maar wij vragen ons af of de Vlaamse regering wel geld heeft om die allemaal tot een goed einde te brengen", zegt Jos Van der Hoeven, secretaris-generaal van COC.

In enkele scholen is vandaag een minuut stilte gehouden om het drama op het muziekfestival Pukkelpop vorige maand te herdenken. In het onderwijsblad Klasse was daartoe opgeroepen.