Is de school van de toekomst een illusie?

Als het van Vlaams minister van Onderwijs Pascal Smet (SP.A) afhangt, zal er wel degelijk geld zijn voor moderne scholen, aangepast aan de noden van de tijd. In Het Journaal ontvouwde hij enkele concrete plannen.

In deze digitale tijden zijn ook de scholen aan enige modernisering toe. "Er zal geld zijn voor de school van de toekomst", verzekert Pascal Smet.

Hij erkent dat er momenteel nog een achterstand is. "We zullen die de komende jaren moeten wegwerken, en dat geeft ons een unieke kans om meteen rekening te houden met een hele ICT-omgeving."

"Sowieso zal het informaticamateriaal in de toekomst goedkoper worden", weet Smet. Hij werkt momenteel aan zogenoemde raamcontracten. "Zo zijn we een nieuw raamcontract aan het onderhandelen om de digitale snelheid van de scholen op te trekken, zodat ze tegen gunstige voorwaarden software of hardware kunnen kopen."

Meer schoolgebouwen aub!

Veel Vlaamse scholen zijn verouderd of hebben onvoldoende capaciteit, en met het bouwen van nieuwe scholen vlot het niet altijd zoals Smet het zou willen. "We zitten nu met een wachttijd van 11 jaar en dat is natuurlijk veel te lang", geeft hij toe.

Maar er is beterschap op komst. "We hebben met de Vlaamse regering een inhaaloperatie van 2,4 miljard euro gedaan", weet hij. "Dat is al heel wat, maar het is niet voldoende. Daarom zullen we de komende maanden een nieuwe techniek moeten uitwerken om met de privésector extra geld te vinden, niet alleen om nieuwe scholen te bouwen voor de bestaande scholen, maar ook om in de steden de capaciteitsuitbreiding te kunnen betalen."

"We moeten niet alleen scholen van de toekomst bouwen voor onderwijs, maar ook voor andere domeinen van het leven", geeft Smet aan. Hij denkt dan in de eerste plaats aan kinderopvang en bepaalde gemeenschapsvoorzieningen die mee in de nieuwe gebouwen kunnen worden geïntegreerd.

Hoe maak je lesgeven aantrekkelijk?

Vorige week publiceerde Het Nieuwsblad nog  een enquête waaruit bleek dat drie op de vier leerkrachten in het secundair onderwijs het gevoel hebben dat het Vlaamse onderwijs steeds minder kwaliteit te bieden heeft. Daarover kan uiteraard worden gediscussieerd, maar in elk geval geeft het aan dat het beroep van leraar best wat aantrekkelijker kan worden gemaakt.

"De uitdaging is eigenlijk het vinden van hoogopgeleide personeelsleden die in staat zijn les te geven aan de toegenomen diversiteit aan leerlingen", geeft Jos Van den Hoever van de christelijke vakbond ACV aan. "Het onderwijs moet weer een prestigeberoep worden waarvoor mensen bewust kiezen." De vakbonden alluderen op betere financiële voorwaarden. 

"We moeten fundamenteel werken aan de loopbaan van de leerkrachten", erkent Pascal Smet. "Daarom zitten we sinds een paar maanden samen met de vakbonden en de onderwijsverstrekkers om zonder taboes alle aspecten  grondig te bespreken: de instroom, de doorstroming, de vlakke loopbaan, de uitstapmogelijkheden, ..." Hij wil tegen volgende zomer een akkoord hebben. "Dat betekent dat iedereen - vakbonden, koepels, ... - zijn taboes zal moeten laten vallen."