Meer rokers zoeken hulp om te stoppen met roken

Sinds het rookverbod in cafés op 1 juli van start is gegaan, zoeken meer rokers hulp om te stoppen met roken. De Tabaklijn heeft de laatste maanden opvallend meer telefoontjes gekregen van rokers dan in dezelfde periode vorig jaar.

De Tabaklijn kreeg in juni ruim 1.700 oproepen, dat zijn er zowat 500 meer dan in juni vorig jaar. Ook in juli, toen het rookverbod effectief van kracht was, kreeg de Tabaklijn meer oproepen. Volgens Suzanne Gabriëls van de Tabaklijn heeft veel te maken met het rookverbod.

"We kunnen niet zeggen dat het zuiver en alleen door het rookverbod komt, want er is ook natuurlijk sinds het begin van het jaar de verplichte vermelding van het nummer op de pakjes, in mei waren er campagnes, er was "werelddag zonder tabak". Maar het verschil is zo groot dat het niet anders kan dan dat het rookverbod op café de stijging mee verklaart."