VBO: "Nota-Di Rupo is maar homeopathie"

Topman van het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO), Rudi Thomaes, stelt dat de maatregelen in de nota-Di Rupo niet voldoende zijn om succesvol te saneren. "Het is een heel voorzichtige aanzet, veeleer homeopathie", zegt hij.

Thomaes geeft als voorbeeld de maatregel om de voorwaarden voor de berekening van de pensioenen van de ambtenaren te wijzigen. "Daarbij staat dat het enkel geldt voor de nieuwe intreders, maar daar heb je de eerstkomende tientallen jaren niets aan", zegt Thomaes.

"Sinds het nieuwe rapport van het Comité voor de Vergrijzing is het duidelijk dat de maatregel van de pensioenherberekening wanneer je met brugpensioen mag gaan en wanneer je met vervroegd pensioen vanaf 60 mag nemen, slechts 0,1% van het bruto nationaal product op termijn oplevert. Dit is niet de ordegrootte waar men naar zoekt. Men zal op zoek moeten naar duidelijke regels zonder achterpoortjes, want dat was het probleem bij het generatiepact. Dat was een mentaliteitswijziging maar in de cijfers heeft dat weinig opgeleverd."

Thomaes stelt zelf enkele maatregelen voor om geld in het laatje te brengen. "Bijvoorbeeld de werkingskosten bij de overheid gedurende 4 jaar nominaal bevriezen. Als een budget hetzelfde blijft, kunnen er minder ambtenaren vervangen worden en moet er zuinig met de middelen omgesprongen worden. Een ambtenaar niet vervangen, kan zeker in ons land omdat we in vergelijking met andere landen veel meer overheidspersoneel hebben voor hetzelfde werk."

"Dan is er nog de automatische indexering van de lonen. Europa heeft heel duidelijk aan België gevraagd dat systeem te herzien. Ik vind het van weinig Europees fatsoen getuigen dat een formateur nu uitdrukkelijk in de nota schrijft dat hij die index betonneert in de plaats van te werken aan een herziening. Zo geef je ook geen vertrouwen aan de consumenten en de investeerders."

"Di Rupo stelt duidelijk dat er een probleem is bij de overheid en met de productiviteit van die diensten, maar als ik kijk naar het dossier van de NMBS, dan stel ik me de vraag: waar is daar de lijn van besparingen die hij dan inschrijft in zijn nota? De NMBS kost ons als belastingbetaler ongeveer 3 miljard."

Meer belastingen?

Op de vraag wat de bedrijfswereld zou kunnen doen om mee te helpen saneren, pareert Thomaes met de vraag waar de voorstellen van de vakbonden blijven om aan de uitgavenzijde te besparen. "De bedrijven kunnen nieuwe markten aanboren en op een dynamische manier zo nieuwe jobs te creëren. Wat belastingen betreft, betreuren wij dat de formateur er vooral aan denkt om meer inkomsten bij de vennootschappen te halen en voor hen dingen dubbel te belasten. Dat is eigenlijk wat ondernemers kunnen missen."