Wat is nieuw op 1 september ?

Niet alleen het nieuwe schooljaar start vandaag. Er zijn ook heel wat nieuwe regels die in werking treden. Vanaf vandaag verdwijnen de gloeilampen van 60 watt uit de handel. Handbal wordt geschrapt uit de Vlaamse topsportopleidingen en de strengere kledingsvoorschriften voor motorrijders zijn verplicht vanaf vandaag.

Einde van de gloeilamp van 60 watt

De gloeilampen van 60 watt verdwijnen vanaf vandaag uit de handel. De afgelopen jaren mochten al geen gloeilampen van 100 en 75 watt meer verkocht worden. Op 1 september 2012 krijgen de gloeilampen de definitieve doodsteek toegediend. Dan worden ook de exemplaren met een vermogen van 25 en 40 watt uit de handel gehaald. Vanaf dan mogen er geen gloeilampen meer verkocht worden in Europa.

Handbal verdwijnt uit de Vlaamse topsportscholen

Vanaf vandaag worden op de Vlaamse topsportscholen geen nieuwe leerlingen meer toegelaten voor de opleiding handbal. Het is de bedoeling dat de opleiding in 2014 ophoudt te bestaan.

Er is een uitdoofscenario uitgetekend, waarbij dit jaar in het eerste jaar geen leerlingen meer worden toegelaten voor de opleiding handbal aan de topsportschool. Via gewone sportscholen wordt wel een alternatief uitgewerkt.

Leerlingen die naar het tweede of derde jaar gaan, kunnen wel nog aan de topsportschool terecht, maar zullen de komende jaren ook moeten overstappen naar het alternatief in de gewone sportscholen. Enkel leerlingen die nu het vierde, vijfde of zesde jaar aanvatten, kunnen de volledige opleiding wel nog afmaken aan topsportschool. 

Strengere kledingvoorschriften voor motorrijders

De strengere kledingvoorschriften voor motorrijders zijn vanaf vandaag van kracht. Motorrijders zijn nu verplicht om een beschermende jas met lange mouwen en een lange broek te dragen of een motorpak. Ook handschoenen en bottines of laarzen dragen, is verplicht.

De leeftijdsgrens voor kinderen op de motor is verhoogd naar 8 jaar. Motorrijders mogen tussen stilstaande of traag rijdende wagens passeren, maar mogen daarbij niet sneller dan 50 km per uur rijden en niet meer dan 20 km per uur sneller dan de file. Ze moeten in dit geval ook steeds de twee meest links gelegen rijstroken kiezen.

Er wordt ook een nieuw verkeersbord voor quads geïntroduceerd, waarmee steden en gemeenten die voertuigen uit hun dorpskernen kunnen weren.

Getuigschrift van vakbekwaamheid voor vervoer van dieren

De transporteurs van dieren moeten voortaan over een getuigschrift van vakbekwaamheid beschikken. Het Federaal Voedselagentschap (FAVV) gaat dit vanaf vandaag controleren in slachthuizen, op veemarkten en op de weg.

In 2008 bepaalde de Europese Unie dat mensen die omgaan met dieren bewust moeten worden gemaakt van het dierenwelzijn. Daarop werd een cursus opgesteld voor veevervoerders en -verzorgers waarin onderwerpen behandeld worden zoals gedrag en fysiologie van dieren en het effect van het rijgedrag op het dierenwelzijn. Om het getuigschrift van vakbekwaamheid te behalen, moet de deelnemer slagen voor een examen.

Duidelijke regels voor gedetineerden

In het gevangeniswezen gaan nieuwe bepalingen van kracht die duidelijkheid scheppen over de rechten en plichten van gedetineerden. Daarmee wordt een aanzienlijk deel uitgevoerd van de wet-Dupont, de basiswet van begin 2005 over het gevangeniswezen en de rechtspositie van gedetineerden.

Elke gevangenis moet voortaan over een huishoudelijk reglement beschikken en duidelijke regels over het verblijf en over welke voorwerpen toegelaten zijn in de cel. Ook het contact met de buitenwereld wordt geregeld, zoals bezoeken, briefwisseling, telefoon en contact met media en advocaten. Voorts zijn er ook bepalingen over tuchtregime en tuchtrecht.

Wat is er nog nieuw op 1 september?

  • Wie kansspelen aanbiedt op het internet, kan vanaf september een vergunning aanvragen. Goksites die zonder die vergunning toch kansspelen aanbieden, lopen vanaf volgend jaar het risico te worden geblokkeerd.
  • De miniumpensioenen voor zelfstandigen zullen na de verhoging van 1 september voor het eerst hoger liggen dan 1.000 euro. Het overlevingspensioen en pensioen voor een alleenstaande komt voortaan uit op 1.007,14 euro. Voor gezinnen ligt het minimumpensioen op 1.310,32 euro.
  • Werkzoekenden met een handicap kunnen vanaf vandaag genieten van een activering van de werkloosheidsuitkering van 500 euro per maand gedurende twee jaar, die de werkgever kan opnemen in het nettosalaris.

Nieuw op 1 september in Brussel

  • De 1.300 taxi's in het Brusselse gewest moeten vanaf vandaag een identiek uitzicht hebben, namelijk zwart met een kleefband van mangogeel in dambordmotief. De kleuren zijn al van 1 maart in gebruik, maar zijn voortaan dus verplicht. Door de herkenbaarheid van de Brusselse taxi's te verhogen, wil de overheid de sector rendabel maken. 
  • Op de campus Nieuwland in het centrum van Brussel gaat vandaag voor het eerst een "brede school" open. Het is een gezamenlijk project van de Vlaamse gemeenschap en de Vlaamse Gemeenschaps Commissie (VGC). In een brede school is er naast basis- en middelbaar onderwijs, ook een kinderopvang, sport en buitenschoolse activiteiten.
  • Vanaf nu moeten eigenaars van een woning of kantoorruimte groter dan 500 vierkante meter in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een energieprestatiecertificaat, afgeleverd door een erkend certificeerder, voorleggen bij de verkoop van hun vastgoed. De soepele aanpassingsperiode voor het verkrijgen van een certificaat is afgelopen.