De Clerck boos om migratie-uitspraken van magistraten

Ontslagnemend minister van Justitie Stefaan De Clerck (CD&V, foto) heeft boos gereageerd op de toespraken van enkele Antwerpse topmagistraten. Bij de start van het gerechtelijke jaar hebben zij het migratiebeleid "een gevaar voor de democratie" genoemd.

Traditioneel waren er gisteren de Mercuriales, de toespraken van topmagistraten bij de opening van het gerechtelijke jaar. Vooral in Antwerpen klonk de kritiek op het Belgische beleid van de voorbije jaren ongemeen scherp, en dan ging het in de eerste plaats over het migratiebeleid.

"De politiek heeft de migratieproblemen jarenlang verwaarloosd. Op deze manier leiden de politieke partijen ons naar de ondergang van onze democratie", zegt procureur-generaal Yves Liégeois (foto in tekst). "Duizenden achterpoorten en zwarte gaten in de wetgeving maken het mogelijk om de staat leeg te zuigen ten nadele van elke burger."

Advocaat-generaal Piet Van Den Bon ging daarop voort. "De buitenproportionele instroom van buitenlanders en de gebrekkige wettelijke reactie hebben geleid tot een enorme verspilling van vervangingsinkomens en sociale bijstand", zegt hij.

Van Den Bon maakt een onderscheid tussen "flagrante sociale fraude" en "oneigenlijk gebruik van de sociale zekerheid". "Dat laatste is mogelijk geworden door de wetgever zelf", zegt hij in De Morgen. "Maar het maakt onze rechtstaat erg kwetsbaar voor misbruik." De zware kritiek van de Antwerpse magistraten is vooral gericht op de politiek. "Die moet dringend verantwoordelijkheid nemen", klinkt het. "Het migratiebeleid brengt onze democratie in gevaar."

"Ongepast"

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Melchior Wathelet (CDH) voelt zich niet aangesproken door de kritiek van de magistraten. Hij wijst naar zijn collega Philippe Courard (PS), die bevoegd is voor de OCMW-wetgeving.

Minister van Justitie De Clerck reageert wel. Hij is boos om de harde uitspraken van de topmagistraten. "Een kritische analyse mag, dat moet zelfs. Ik vind het positief dat magistraten enkele maatschappelijke evoluties beoordelen", zegt hij in "De ochtend" op Radio 1. "Maar politieke uitspraken als "het einde van de democratie" zijn ongepast voor een procureur-generaal. Dit is een incident. Ik zal meneer Liégeois een stevige brief schrijven."

Vorig jaar kwamen De Clerck en Liégeois ook al in aanvaring. De procureur-generaal had toen bij de start van het gerechtelijke jaar het politieke immobilisme gehekeld en kritiek geuit op assisen. De Clerck schreef toen ook een brief aan Liégeois. "U schrijft alle verantwoordelijkheid voor de problemen binnen justitie toe aan het falen van de wetgever en de regering. Maar van zelfkritiek of van eigen initiatieven tot verbetering is geen zweem te bespeuren", klonk het toen.