New Orleans is bang van de storm Lee

In het zuiden van de Verenigde Staten hebben Louisiana en Mississippi de noodtoestand uitgeroepen. In de Golf van Mexico heeft zich de tropische storm Lee gevormd.

Uit voorzorg zijn tal van olieplatformen in de Golf van Mexico ontruimd. Daardoor is de productie met de helft teruggevallen.

De staten Louisiana en Mississippi in het zuiden van de VS hebben de noodtoestand uitgeroepen en vragen de inwoners om binnen te blijven. De storm zou evenwel de hele kuststrook tussen Louisiana tot aan het westen van Florida kunnen bereiken.

Vooral in de stad New Orleans wordt gevreesd voor de hevige regenval. Het wordt er uitkijken of de dammen die hersteld zijn na de dramatische doortocht van de orkaan Katrina in 2005, voldoende sterk zijn om een nieuwe storm aan te kunnen.

In allerijl worden er in de hele kuststrook dammen met zandzakjes aangelegd.