"Libische connectie" met Londen en Washington

De Britse en Amerikaanse geheime diensten hebben samengewerkt met het Khaddafi-regime. De mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch heeft daarover documenten gevonden in de kantoren van de Libische veiligheidsdienst in Tripoli.

Uit de documenten blijkt onder meer dat de Amerikaanse veiligheidsdienst CIA ten minste 8 keer terreurverdachten voor ondervraging naar Libië heeft overgebracht, waar die gedetineerden wellicht zijn gefolterd. Ook de Britse MI6 heeft minstens een keer hetzelfde gedaan.

Volgens Peter Bouckaert van Human Rights Watch waren de westerse geheime diensten ook aanwezig bij de ondervragingen van de verdachten.

De westerse geheime diensten onderhielden ook goede relaties met de toenmalige Libische minister van Buitenlandse Zaken Moussa Koussa, die het eind maart voor bekeken hield in het Libië van Moe'ammar al-Khaddafi en via Tunesië naar Groot-Brittannië is gevlucht.

Opvallend is ook een toespraak die de Amerikanen voor Kaddhafi zouden hebben geschreven en waarin de kolonel massavernietigingswapens afzweert. De speech, die eind 2003 is opgestuurd, geeft een beeld van de Libische leider als pleitbezorger van een Midden-Oosten zonder massavernietigingswapens. Die stellingname leidde tot een toenadering van Kaddhafi tot het westen.

De CIA weigert in te gaan op de documenten. Wel zegt een woordvoerder dat "het geen verrassing kan zijn dat de CIA samenwerkt met buitenlandse regeringen om het land te beschermen tegen terrorisme en andere dodelijke dreigingen".