"Groot probleem als regeerakkoord geschonden wordt"

Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Geert Bourgeois (N-VA) waarschuwt de coalitiepartners in de Vlaamse regering, CD&V en de SP.A, om bij de federale onderhandelingen het Vlaamse regeerakkoord niet te schenden.

De N-VA neemt niet deel aan de onderhandelingen over een nieuwe federale regering, de SP.A en CD&V, de coalitiepartners in de Vlaamse regering, wel. Bij die onderhandelingen komen evenwel ook zaken aan bod die aan de Vlaamse bevoegdheden raken. Het grootste knelpunt daarbij is de benoeming van de burgemeesters in de zes faciliteitengemeenten rond Brussel.

"Elio Di Rupo wil de benoeming van die burgemeesters bij het Grondwettelijk Hof leggen. Maar daar kan voor ons absoluut geen sprake van zijn", zegt Bourgeois in "De zevende dag". "Ten eerste hol je zo de Vlaamse bevoegdheden uit. En ten tweede komt er een discriminatie van de zes faciliteitengemeenten ten aanzien van alle andere gemeenten in ons land, omdat de burgemeester niet meer door een Binnenlandminister wordt benoemd."

"Ik kan me niet inbeelden dat de SP.A en de CD&V daarmee akkoord gaan, dat ze de Vlaamse bevoegdheden zouden laten uithollen. Dat gaat in tegen het Vlaamse regeerakkoord. Als dat gebeurt, is er in de Vlaamse regering een groot probleem", zegt Bourgeois dreigend. Wat zijn de gevolgen als het toch zo ver komt? "Wij stappen in geen geval uit de Vlaamse regering", zegt Bourgeois. "De N-VA houdt zich aan het Vlaamse regeerakkoord."

Bourgeois herhaalt daarmee de uitspraken die zijn voorzitter Bart De Wever deze week in "Terzake" deed. De N-VA zegt dat ze niet zelf aan de zijlijn is gaan staan met de afwijzing van de nota-Di Rupo.

"Enorm probleem van ontnederlandsing"

Bourgeois neemt dit jaar niet deel aan de Gordel. Dit jaar zijn er opvallend minder toppolitici op het evenement.

"Maar de Gordel verliest zijn politieke betekenis niet, ook niet als BHV gesplitst zou zijn. De ontnederlandsing van de rand is een enorm probleem en veroorzaakt heel grote problemen." Bourgeois gebruikt bewust "ontnederlandsing" en niet "verfransing". "In sommige kleine dorpen is er een grote inwijking van niet-Nederlandstaligen. Tot 40 procent van de nieuwkomers in die gemeenten spreekt geen Nederlands. Dat stelt ons voor grote uitdagingen."