Betoging voor het recht op spelen in Asse

In Asse in Vlaams-Brabant hebben meer dan 1.000 mensen betoogd voor het recht van kinderen om buiten te spelen. Buurtbewoners willen af van de lawaaihinder van spelende kinderen in de buurt, en zijn naar de vrederechter gestapt.

Concreet gaat het om een plein in de gemeente waar de hele dag kinderen spelen in het kader van speelpleinwerking en buitenschoolse kinderopvang. Buurtbewoners hebben een klacht ingediend voor lawaaihinder. Ze willen het aantal kinderen beperken dat tegelijk op het plein mag spelen. Overmorgen zou de vrederechter daar uitspraak over doen.

De betogers van vanmiddag wijzen elke beperking af. Bij de manifestanten waren er ouders, kinderen, jeugdbewegingen, en ook Kind en Gezin en het gemeentebestuur van Asse zijn mee opgestapt.