Gemengde gevoelens bij Vlaamse Brusselaars

Door de splitsing van de kieskring BHV zullen Vlaamse Brusselaars geen rechtstreeks gekozen vertegenwoordiger meer hebben in de Kamer. Dat is een logisch gevolg, maar Vlaamse politici uiten toch hun bedenkingen.
Archieffoto.

Tot nu toe haalden Vlaamse Brusselaars in de Kamer het gros van hun stemmen niet in Brussel, maar in Halle-Vilvoorde. Maar met het BHV-akkoord wordt nu de kieskring gesplitst en worden de stemoverschotten uit Halle-Vilvoorde niet meegeteld bij de Nederlandstalige stemmen in Brussel. De Vlaamse partijen eisen al jaren de splitsing van de kieskring, maar Vlaamse Brusselaars hebben dus geen Kamerzetel meer in de toekomst.

Dat is een logisch gevolg. "Sommige super-Vlamingen beginnen nu pas te beseffen dat de splitsing van BHV minder Vlaamse verkozenen zal betekenen. Vooruitzien is anders", zegt ook Open VLD-kopstuk Bart Tommelein op Twitter.

Toch zien Vlaamse politici uit Brussel het verdwijnen van hun Kamerzetel met lede ogen aan. Ontslagnemend vicepremier Steven Vanackere (CD&V) stelt zich vragen. "Vlaamse partijen in Brussel halen zo'n 60.000 stemmen. Ik denk dat er niet veel steden zijn in Vlaanderen van 60.000 inwoners die helemaal geen vertegenwoordiger in het parlement hebben", zegt hij in "De ochtend". Vanackere zegt er wel bij dat hij bereid is die prijs te betalen voor de splitsing van de kieskring.

Ook senator Bert Anciaux (SP.A) stelt vragen bij de splitsing van de kieskring. Volgens hem wordt de band tussen Vlaanderen en Brussel nu op het spel gezet. "Als die band wordt doorgeknipt, is Brussel binnen de kortste keren een monoculturele francofone stad, waar er geen rechten meer zijn voor de Vlamingen." Anciaux vraagt de Vlaamse onderhandelaars om geen bijkomende toegevingen meer te doen inzake Brussel.

Ontslagnemend vicepremier Guy Vanhengel (Open VLD) legt zich neer bij de splitsing en de gevolgen ervan. "We moeten niet doen alsof we dit pas nu ontdekken. Iedereen wist dit van bij het begin. Met dit akkoord is een probleem dat al 50 jaar aansleepte van de baan", zegt Vanhengel in De Morgen.

Na het BHV-akkoord komt er wel een gecoöpteerde Vlaamse Brusselse senator. "Hij moet in de Senaat zijn stem laten horen", zegt Vanhengel.

Eventuele alternatieven zijn Vlaamse kandidaten op tweetalige lijsten, of één gezamenlijke Vlaamse lijst in Brussel. Maar dat laatste ziet Vanhengel niet snel gebeuren. "Stel dat iemand verkozen wordt, in naam van welke partij zit die dan in het parlement?"

Meest gelezen