Vandenbroucke voor de tweede keer weg

Voor de tweede keer in zijn carrière zegt de Vlaamse socialist Frank Vandenbroucke de politiek vaarwel en kiest hij voor de academische wereld.

De Leuvenaar Frank Vandenbroucke komt uit  een vooraanstaande katholieke familie, maar ging in zijn studententijd de extreemlinkse kant op in de trotskistische Revolutionaire Arbeidersliga (RAL). Na zijn studies Economie aan de K.U.Leuven en in Cambridge, werd hij door toenmalig socialistisch kopstuk Louis Tobback naar de SP gehaald.

Vandenbroucke begon op de studiedienst van de partij, maar werd in '85 voor de SP verkozen in de Kamer. Amper 34 jaar oud, volgde hij in '89 Karel Van Miert (links) op als voorzitter van de Vlaamse socialisten. De jonge Vandenbroucke moest de vernieuwing van de partij doorvoeren, maar stapte in '94 op. Na een korte periode als minister van Buitenlandse Zaken stapte hij in '95 op na het Agusta-schandaal over illegale partijfinancering van de SP en de PS.  

Hij koos daarna voor een andere liefde: studeren aan de universiteit van Oxford. In '99 keerde hij echter terug om minister van Sociale Zaken en Pensioenen te worden in de regering van de liberaal Guy Verhofstadt (VLD). Samen met Verhofstadt werkte Vandenbroucke aan "de derde weg", een synthese tussen liberale en sociaaldemocratische ideeën, een beetje in de tijdsgeest van Tony Blair in Groot-Brittannië.

Het wringt met de partijtop

In 2004 stapte Vandenbroucke over naar het Vlaamse niveau waar hij minister van Onderwijs en Werk werd. Hij kreeg er kritiek van onder meer studenten en personeel wegens zijn hervormingen, die zij beschouwden als een terugdraaien van de democratisering van het onderwijs. 

Toen de SP.A in 2008 uit de federale regering verdween, groeiden de eerste spanningen tussen Vandenbroucke en de SP.A-partijtop. Bij de Vlaamse verkiezingen van 2009 haalde hij een erg hoge score, maar toch wou SP.A-voorzitster Caroline Gennez hem toen niet meer voordragen als Vlaams minister. Het kwam tot een openlijke ruzie en voor de socialisten erg genante taferelen tussen Vandenbroucke en Gennez in het Vlaamse Parlement.

Vandenbroucke was intussen opnieuw beginnen les te geven aan de Universiteit Antwerpen en later ook aan de Universiteit van Amsterdam. Tussendoor werd hij nog benoemd tot minister van Staat.

In juni vorig jaar werd hij verkozen in de Senaat. Nu legt hij dat ambt neer, net als zijn zetel in de gemeenteraad van Scherpenheuvel-Zichem om tijd vrij te maken voor wetenschappelijk onderzoek naar sociale thema's.

Meest gelezen