Onderhandelaars samen, met enige vertraging

De regeringsonderhandelaars zitten sinds vanavond laat samen. Het is afwachten of ze een oplossing gaan vinden voor de splitsing van het gerechtelijk arrondissement BHV. Vlamingen en Franstaligen vergaderden eerder vanavond nog steeds afzonderlijk en formateur Elio Di Rupo pendelde tussen beide groepen.

Di Rupo had op de middag een gesprek met de Vlaamse onderhandelende partijen over de splitsing van het gerechtelijk arrondisement BHV. In de vooravond ontving hij hen nog eens apart om antwoorden te krijgen. Daarna praatte de formateur met de Franstalige partijen en sinds vanavond laat zouden de onderhandelaars dan toch samenzitten. 

De Vlaamse partijen zouden een nieuw voorstel op tafel hebben gelegd. Di Rupo heeft dat eerst afgetoetst bij de Franstaligen, waarna een plenaire vergadering is samengeroepen. Of de Franstaligen vrede kunnen nemen met het laatste Vlaamse voorstel, blijft voorlopig koffiedik kijken.

De gesprekken verlopen moeizaam, want er zijn twee grote knelpunten. De Franstaligen willen dat alle rechtszaken voor alle gemeenten van Halle-Vilvoorde automatisch in het Frans verlopen als het gaat om een zaak tussen twee Franstaligen.

De Vlamingen willen niet dat het een automatisme wordt omdat dit een uitzonderingsregel is voor Halle-Vilvoorde die niet bestaat in andere arrondissementen. Het antwoord van de Franstaligen daarop is dat ze al toegeeflijk zijn geweest bij de splitsing van het kiesarrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde.

Een tweede grote knelpunt is dat de Franstaligen Franstalige onderzoeksrechters willen bij het nieuwe Vlaamse parket in Halle-Vilvoorde. Als dit het geval is, is er geen sprake van een splitsing, zeggen de Vlamingen. Ze vragen zich ook af wat het nut is van een splitsing als alles dan toch bij het oude blijft.

Bij het begin van het politiek bestuur van CD&V vanochtend was de taal heel duidelijk. "Franstalige rechters in Vlaamse rechtbanken, dat kan niet. In China heb je ook geen Nederlandstalige rechters", zei Vlaams parlementslid Carl Decaluwé. "De Franstaligen hebben nu al bepaalde rechten en die lijken te volstaan", zei Kamerfractieleider Servais Verherstraeten. "Het gaat dan over de rechten van verdediging en niet over de taal van magistraten."

Vanavond lijkt er weer enig pessimisme te heersen. Bij sommige onderhandelaars is het woord "uitstel" te horen in verband met de splitsing van het gerechtelijk arrondissement BHV.

Na de splitsing zijn er nog knelpunten

Als de splitsing van het gerechtelijk arrondissement is afgerond, blijven er nog verschillende andere knelpunten over die de onderhandelende partijen moeten aanpakken, zoals de regionalisering van bepaalde bevoegdheden, en er is nog het hoofdstuk "politieke vernieuwing" waar nog maar weinig mee gedaan is.

Daarnaast is er ook nog de begroting voor 2012. Midden oktober moet ons land de begroting voorstellen aan de Europese Unie. Dat geldt min of meer als een deadline waarop de onderhandelende partijen de gesprekken moeten afronden, of op z'n minst moeten beslissen hoe het geld verdeeld wordt. De deadline is wel niet heel strikt omdat de begroting niet tot in het detail moet worden voorgesteld. De echte deadline ligt eind oktober wanneer de nieuw te vormen regering de begroting moet voorstellen in het parlement.