Waalse ambtenaren moeten prikken voor en na roken

De tijd die Waalse ambtenaren gebruiken om te roken tijdens het werk, wordt voortaan afgetrokken van hun werktijd. Dat schrijft de Franstalige krant Le Soir. Rokers wordt ook gevraagd om "uit het zicht" van voorbijgangers te roken.

Waalse ambtenaren die roken, moeten zich voortaan aan een aantal regels houden. Zo moeten ze zich bij het verlaten en weer binnenkomen van het gebouw registreren met een prikklok. De tijd die ze roken wordt afgetrokken van hun werktijd.

In een brief aan het kader van de Waalse administratie schrijft de algemeen directeur van de administratie dat de aanwezigheid van rokende ambtenaren voor de kantoren geen positief imago geeft aan de administratie. De ambtenaren wordt dan ook gevraagd om in de binnenplaatsen binnen de kantoren of op de parkings buiten te roken, alleszins "uit het zicht" van voorbijgangers.

Als deze maatregelen niet gerespecteerd worden, kan dat bovendien aanleiding geven tot een disciplinaire procedure. De vakbonden spreken van een nieuwe stigmatisering van rokers en vinden dat de Waalse overheid op die manier rokers als "lui" bestempelt. Zij willen dat de directie terugkomt op de plannen.

Niet bij Vlaamse ambtenaren

De Stichting tegen Kanker is het min of meer eens met de vakbonden en vindt het registreren van de rooktijd geen prioriteit. "De prioriteit in verband met de wetgeving over roken op het werk is de bescherming tegen de gevaren van passief roken", reageert Luk Joossens, woordvoerder van de Stichting tegen Kanker. "Het is niet de bedoeling om jacht te maken op rokers. Dit kadert er niet in, het kan enkel maar nuttig zijn als er echt misbruik wordt gemaakt, maar soms stelt men ook misbruiken vast bij niet-rokers, dus voor ons is dat geen prioriteit."

Eerder had ook Vlaams minister van Bestuurszaken Geert Bourgeois (N-VA, foto in tekst) eenzelfde initiatief genomen. In een omzendbrief in juli verbood hij Vlaamse ambtenaren om nog langer op de stoep voor hun kantoorgebouw te roken. Ook hij vindt dat rokende ambtenaren op de stoep een slechte invloed hebben op de reputatie van de overheid.

Bourgeois ging echter niet zo ver om bij de Vlaamse ambtenaren de rookpauzes van de werktijd af te trekken. Hij vindt dat ook nu geen goed idee: "Het gaat in tegen onze cultuur. Wij rekenen op de verantwoordelijkheid van de mensen om hun werk te doen, eerder dan te letten op de minuut. Badge in, badge uit, dat is niet de manier om mensen te beoordelen. Mensen die een korte koffiepauze nemen of naar het toilet moeten, moeten ook niet gaan badgen."

De Waalse overheid is niet het eerste "bedrijf" dat rookpauzes aftrekt van de werktijd. Onder meer bij Bpost geldt die maatregel al enkele jaren, met name sinds de invoering van het rookverbod op de werklvloer daar.