Middenveld komt ruim aan bod in tv-journaal

Het middenveld krijgt in de Vlaamse televisiejournaals ruim aandacht. Zowel op Eén als op VTM komen vakbonden en andere organisaties prominent in beeld. Dat blijkt uit de analyse van 122.726 items uit de journaals van 19 uur die Eén en VTM van 2003 tot 2010 uitzonden.

Het onderzoek naar de aanwezigheid van het middenveld in tv-journaals is uitgevoerd door het Elektronische Nieuwsarchief, een samenwerking van de K.U.Leuven en Universiteit Antwerpen.

Ruim een kwart van alle aandacht voor het middenveld in de tv-journaals van 19 uur van Eén en VTM gaat naar de vakbonden, vaak na protestacties. Luc Cortebeeck (ACV) kwam het meeste in beeld, op de voet gevolgd door Ivo Mechels van consumentenorganisatie Test Aankoop.

Beroepsorganisaties, milieu- en dierenrechtenbewegingen en consumentenorganisaties maken ook deel uit van de top twintig. Opvallend is dat Gaia zich als "kleine organisatie" weet te handhaven tussen vakbonden, werkgeversfederaties en consumentenorganisaties.

Uit het onderzoek van Ruud Wouters, Julie De Smedt, Marc Hooghe en Stefaan Walgrave blijkt ook dat de eerste vrouw in de lijst van meest geciteerde personen pas op de 27e plaats staat. Het gaat om Christine Matteeuws van het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen.