Onderhandelaars ronden het BHV-akkoord af

Er is een doorbraak bereikt over de gerechtelijke splitsing van het arrondissement BHV. Na meer dan een week onderhandelen hebben de acht partijen tegen middernacht een akkoord over de splitsing nagelezen en goedgekeurd.

Volgens de tekst wordt het bestaande parket gesplitst in een Vlaams parket Halle-Vilvoorde en een tweetalig parket Brussel. Door de splitsing zal er dus een apart vervolgingsbeleid kunnen worden gevoerd in Brussel enerzijds en Halle-Vilvoorde anderzijds.

Er worden wel Franstalige magistraten vanuit Brussel gedetacheerd naar Halle-Vilvoorde (HV). Het zou gaan om vijf magistraten - 20% bovenop het personeelskader in HV - die tweetalig moeten zijn. Een derde van de Nederlandstalige magistraten in HV moet ook tweetalig te zijn.

Rechtbanken

De zittende magistratuur blijft in Brussel, maar daar worden de rechtbanken wel ontdubbeld, wat inhoudt dat er een Nederlandstalige en een Franstalige rechtbank komt. Die moeten voortaan voor een derde uit tweetaligen bestaan. Momenteel moet twee derde van de magistraten in Brussel tweetalig zijn.

Er is ook afgesproken dat twee partijen die dezelfde taal spreken in een burgerlijke zaak per brief - een vereenvoudigde procedure - aan de rechter kunnen vragen om een procedure in hun taal te krijgen. Die maatregel zou niet alleen voor de inwoners van Halle-Vilvoorde gelden, maar voor heel het land.

In theorie kunnen dus ook pakweg twee Vlamingen uit Waals-Brabant op die manier een Nederlandstalige rechtszaak aanvragen. De rechter zal de brief op korte termijn moeten beantwoorden. Het gaat niet om een automatisme en de rechter beslist.

Dexia

Formateur Elio Di Rupo had even de onderhandelingen verlaten (foto) om met het kernkabinet te overleggen over Dexia.

De vicepremiers Laurette Onkelinx (PS) en Joëlle Milquet (CDH) gingen niet naar de Dexia-kern om mee de slotdiscussie te voeren over het gerechtelijk arrondissement BHV. Ze werden in het kernkabinet vervangen door Paul Magnette en Melchior Wathelet.

Vanmiddag om 13 uur gaan de acht partijen opnieuw aan tafel zitten om de resterende knopen in het communautaire luik door te hakken. Het gaat om het hoofdstuk politieke vernieuwing en de overdracht van nog een aantal, kleinere bevoegdheden. Tegen eind deze week zou een communautair akkoord een feit moeten zijn.