Ook advocaten botsen over Brussel-Halle-Vilvoorde

De Vlaamse Orde van Advocaten verwijt de Brusselse Franse Orde van Advocaten verkeerde informatie te verspreiden over de splitsing van het gerechtelijk arrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde. "De boodschap dat 150.000 Franstaligen in Halle-Vilvoorde "al hun rechten" verliezen, is niet correct, want in burgerlijke zaken zijn die rechten momenteel slechts zeer beperkt", zegt Kathleen Vercraeye van de Orde van Vlaamse Balies.

Stafhouder van de Franse Orde van Advocaten bij de balie in Brussel, Jean-Pierre Buyle, zei gisteren dat zijn advocatenorde tegen de splitsing is van het gerechtelijk arrondissement BHV.

Een splitsing "zou het recht van 150.000 Franstaligen gevestigd in het administratief arrondissement Halle-Vilvoorde teniet doen om te procederen in hun eigen taal, zowel als eiser of als verweerder, zoals ze dat nu kunnen doen", stelde Buyle.

"Klopt niet", zegt de Orde van Vlaamse Balies. "In strafzaken kunnen alle Belgen ongeacht waar ze wonen de taal van de procedure kiezen. Dat gebeurt via het inroepen van een tolk of de doorverwijzing naar een andere rechtbank. Maar in burgerlijke zaken ligt dat anders", aldus Vercraeye.

Volgens het principe van eentaligheid wordt in Vlaamse provincies een zaak ingeleid in het Nederlands, in Waalse provincies in het Frans. Alleen voor de Brusselse rechtbanken wordt die regel aangevuld, zegt de Vlaamse orde, omdat het gerechtelijk arrondissement zowel een tweetalige Brusselse agglomeratie omvat (de 19 Brusselse gemeenten) als 35 gemeenten die Nederlandstalig zijn.

"Als een verweerder gedomicilieerd is in een van de zes faciliteitengemeenten, kan die verweerder de taalwijziging vragen zonder dat een akkoord van de eiser nodig is, onder toezicht van de rechter", legt de Vlaamse orde uit. Elders in België, dus zowel in Halle-Vilvoorde als in pakweg Oostende, moeten alle partijen akkoord zijn voor zo'n aanvraag tot taalwijziging in burgerlijke zaken.

"Het stuit ons tegen de borst dat met verkeerde informatie de publieke opinie bespeeld wordt, nu er volop onderhandeld wordt over de splitsing van het gerechtelijk arrondissement", besluit Vercraeye.