"Apart vervolgingsbeleid wordt nu mogelijk"

Zowel bij de Vlaamse als de Franstalige onderhandelende partijen heerst grote tevredenheid over het akkoord over de splitsing van het gerechtelijke arrondissement BHV. Ze benadrukken dat er nu een gedifferentieerd vervolgingsbeleid mogelijk zal zijn.

Nu er een apart Vlaams parket en een apart vervolgingsbeleid komt in Halle-Vilvoorde zal er volgens Wouter Beke (CD&V, foto boven) ook een betere rechtsbedeling zijn in het arrondissement.  "Er is een groot verschil in criminaliteit tussen Brussel en Halle-Vilvoorde" , zegt Beke. Hij wijst erop dat de hervorming een belangrijke hefboom kan zijn voor de hervorming van justitie.

Beke gaf toe dat er Franstalige magistraten worden gedetacheerd naar Halle-Vilvoorde omdat de afspraak was dat er niet zou worden geraakt aan de bestaande rechten. "Maar die vallen voortaan onder het vervolgingsbeleid van een Nederlandstalig parket onder leiding van een Nederlandstalige magistraat", beklemtoonde Beke.

SP.A-onderhandelaar Caroline Gennez is ook tevreden dat het vervolgingsbeleid nu zal kunnen worden aangepast en dat de rechtsgang in heel het land wordt vereenvoudigd voor wie het eens is over de taal.

Ook Open VLD-voorzitter Alexander De Croo zegt dat de oprichting van het Vlaamse parket in Halle-Vilvoorde betekent dat nu een beleid op maat van de Vlaamse rand kan worden uitgewerkt. Dat leidt tot een veiliger Halle-Vilvoorde en een betere aanpak van de straffeloosheid, voegt hij eraan toe. Dat er in Brussel een Nederlandstalige rechtbank in het leven wordt geroepen, zal er volgens hem dan weer voor zorgen dat de Nederlandstalige zaken vlotter zullen kunnen worden behandeld.

Volgens Groen!-voorzitter Wouter Van Besien zal de hervorming meer efficiëntie en een betere justitie in Halle-Vilvoorde tot gevolg hebben, aangezien het parket zich op specifieke vormen van criminaliteit in zijn gebied zal kunnen toeleggen. "Dit akkoord heeft, veel meer dan de splitsing van de kieskring, veel gevolgen voor de mensen", zegt Van Besien.

Rechten Franstaligen gegarandeerd

Aan Franstalige kant is er vooral tevredenheid over het feit dat de rechten van de Franstaligen behouden blijven. Laurette Onkelinx (PS) hamert erop dat justitie zowel in Brussel als in Halle-Vilvoorde beter zal werken en beter zal kunnen rekening houden met het soort criminaliteit dat bij hen heerst. In Brussel worden de eisen inzake tweetaligheid gemilderd, waardoor alles vlotter zal verlopen, aldus Onkelinx.

"Alle engagementen worden gerespecteerd. De rechten van de Franstaligen worden overal gegarandeerd en zelfs verbeterd", stelt een tevreden MR-voorzitter Charles Michel. "We kunnen de komende uren en dagen de staatshervorming afronden en snel de sociaal-economische uitdagingen aangaan".

Ecolo co-voorzitter Jean-Michel Javaux had het over een akkoord dat op een duurzame manier de goede werking van justitie in Brussel en de rand verzekert. "Voor Ecolo was het essentieel dat de bestaande rechten van de Franstaligen werden behouden", meent Javaux, die erop wijst dat de principes in de grondwet zullen worden ingeschreven.