"Een bijzonder positieve dag voor justitie"

Ontslagnemend minister van Justitie Stefaan De Clerck (CD&V) is naar eigen zeggen "gelukkig" dat er een akkoord is bereikt over de splitsing van het gerechtelijke arrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde. "Eindelijk komt er een Nederlandstalig parket in Halle-Vilvoorde en kan er een nieuwe wind waaien in Brussel", klonk het in "De ochtend" op Radio 1.

De onderhandelaars voor een nieuwe regering bereikten vannacht een akkoord over de splitsing van het gerechtelijke arrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde. Er komt een Nederlandstalig parket Halle-Vilvoorde en een tweetalig parket Brussel. Er worden wel vijf Franstalige magistraten vanuit Brussel gedetacheerd naar Halle-Vilvoorde, zij moeten tweetalig zijn. Daarnaast is afgesproken dat twee partijen die dezelfde taal spreken in een burgerlijke zaak kunnen vragen een procedure in hun taal te krijgen. Die maatregel zou voor het hele land gelden.

Ontslagnemend minister van Justitie De Clerck toont zich opgelucht en gelukkig met het akkoord. "Een bijzonder positieve dag voor justitie, ik hoop dat dit nu het definitieve startschot is voor de modernisering van justitie", zegt hij in "De ochtend". "Een splitsing van de rechtbanken kan in de toekomst alleen maar het functioneren, de snelheid, het managament en de kwaliteit verbeteren. En vooral: voor het parket van Halle-Vilvoorde komt er eindelijk een Nederlandstalige procureur-generaal die zijn eigen beleid kan voeren. Een absolute meerwaarde."

Dat er Franstalige magistraten vanuit Brussel naar Halle-Vilvoorde gedetacheerd worden, is voor De Clerck een goede oplossing. "Anders moesten Franstaligen telkens onmiddellijk naar Brussel doorgestuurd worden, waar ze bij het tweetalige parket zouden terechtkomen. Nu kies je ervoor dat die zaken behandeld moeten worden door de procureur van Halle-Vilvoorde. Die kan zijn eigen beleid opleggen en concreet maken, ook ten opzichte van degenen die in het Frans behandeld willen worden. Die laatsten kunnen op deze manier niet aan dat beleid ontsnappen."

De Clerck wijst er nog op dat die Franstalige magistraten onder leiding zullen staan van de Nederlandstalige procureur en dat zij diens beleid moeten volgen. "Die procureur zegt: dat is het beleid, dat is de vervolging, die brengen we voor de rechtbank, de magistraten voeren uit. Anders moet je overal een tolk gaan plaatsen en de zaken voortdurend doorverwijzen. Dit komt het veiligheidsbeleid in Halle-Vilvoorde ten goede, en dat primeert."

De Clerck toont zich ook erg tevreden over het feit dat er binnen de drie jaar een werklastmeting in Brussel komt.