"NAVO zal de bezuinigingen in de VS voelen"

De Amerikaanse minister van Defensie Leon Panetta vindt dat Europa dringend meer geld moet vrijmaken voor militaire aankopen en operaties van de NAVO. De bezuinigingen in de VS zouden anders wel eens consequenties kunnen hebben voor de werking.

De VS gaat de komende jaren fors snoeien in het defensiebudget. Maar dat zal niet alleen gevolgen hebben voor Amerikaanse militaire operaties. Ook de NAVO zou de besparingsoperatie voelen.

"De gevolgen zullen ook voelbaar zijn voor de NAVO", zei Panetta vlak voor een vergadering met zijn Europese collega's. "Sommigen gaan ervan uit dat het budget zo groot is dat het schokken en lacunes in de alliantie kan opvangen, maar maak die fout niet. We staan voor zware bezuinigingen en dit zal een reële impact hebben op de capaciteiten van de NAVO."

De 28 NAVO-ministers zitten vandaag samen op het hoofdkwartier in Evere. Ze zullen het onder meer hebben over de operaties in Libië, Afghanistan en Kosovo. Daarnaast wordt ook gesproken over zogenoemde "pooling and sharing", dat is het samen aankopen en beheren van militair materiaal en programma's.

De VS staat voor zware bezuinigingen in alle departementen. Op 10 jaar tijd zou er zo'n 450 miljard dollar worden bespaard bij Defensie.