"Slecht signaal voor de Franstaligen "

N-VA-voorzitter Bart De Wever is niet te spreken over het akkoord over de splitsing van het gerechtelijke arrondissement BHV. Dat geeft de Franstaligen nog maar eens het signaal dat ze zich niet hoeven aan te passen. Volgens Vlaams Belang hebben de Vlaamse partijen zich "opnieuw laten rollen".

"De essentie van dit akkoord is dat de Franstaligen die geen Nederlands leren, beloond worden in Brussel, in Halle-Vilvoorde en in Vlaanderen, en dat Vlamingen die wel de moeite doen om tweetalig te zijn, worden gestraft", zegt De Wever in "De ochtend" op Radio 1.

"Dat je in burgerlijke zaken gemakkelijk verwezen kan worden naar de eigen taal, is een faciliteit die nu in heel België wordt ingevoerd", stelt De Wever. "Maar de Vlamingen hebben dat niet nodig. Vlamingen hebben altijd aanvaard dat je je moet aanpassen aan de taal waar je gaat wonen. Het zijn de Franstaligen die die logica niet aanvaarden, en die worden nu op hun wenken bediend".

De Wever gelooft ook niet in het argument dat de benoeming van Franstalige magistraten in Halle-Vilvoorde de efficiëntie van justitie zal verbeteren. "Dat men dan Turkse magistraten benoemt in Berchem voor de efficiëntie en Marokkaanse in Borgerhout".

Ondanks alle dure eden uit het verleden heeft CD&V nu toch aanvaard dat er Franstalige magistraten actief zullen zijn in Vlaanderen, vindt de N-VA-voorzitter. "Het signaal aan de Franstaligen in Halle-Vilvoorde is eigenlijk: kijk, u hoeft geen Nederlands te leren, want u wordt in alle zaken door uw eigen mensen bediend".

Ook voor Brussel is het akkoord niet goed, vindt De Wever. Het signaal wordt gegeven dat tweetaligheid niet nodig is. Men wil gewoon een eentalige Franstalige realiteit creëren en het zijn de Vlamingen die de rekening mogen betalen, vindt De Wever. "We mogen wel betalen aan Brussel dat minder tweetalig wordt, terwijl Halle-Vilvoorde meer tweetalig wordt", besluit De Wever.

"Triomf voor de Franstaligen"

Volgens Vlaams Belang is het "zogenaamde splitsingsakkoord een triomf geworden voor de Franstaligen" en is de bestaande regeling veel beter dan wat nu wordt voorgesteld. Vlaams Belang zegt dat nu de sluizen worden opengezet voor de juridische verfransing van heel Halle-Vilvoorde. Bovendien wordt justitie volgens Vlaams Belang nu geblokkeerd op federaal niveau door de sterk versoepelde aanvraag tot taalwijziging in heel het land.  Daardoor krijgen we in de praktijk gerechtelijke faciliteiten in alle Vlaamse arrondissementen en wordt het moeilijker om te evolueren naar een Vlaamse justitie, met eigen rechtsregels en een eigen strafprocedure, aldus Vlaams Belang.