"Wijziging van het Europees verdrag geen taboe"

Duitsland vindt een nieuwe wijziging van het Europese verdrag "geen taboe" indien dat nodig zou blijken om de eurozone beter te laten functioneren en het vertrouwen van de markten te herwinnen. Dat heeft bondskanselier Angela Merkel vandaag gezegd na haar bezoek aan de Europese Commissie.

Merkel liet niet in haar kaarten kijken over wat een mogelijke verdragswijziging zou kunnen inhouden, maar ze leek te zinspelen op strengere sancties. "We moeten de resultaten bekijken van het Europese semester en het versterkte groei- en stabiliteitspact, dat meer ambitieus is dan het oude. Maar als we tot de overtuiging komen dat een land niet alles doet wat het zou moeten doen als lid van de eurozone, mogen we de mogelijkheid van een verdragswijziging niet uitsluiten", zei de bondskanselier.

Sinds het losbarsten van de Griekse schuldencrisis heeft Europa al talrijke maatregelen genomen om het Europese toezicht op de openbare financiën en het macro-economisch beleid van de lidstaten te versterken. Zo zijn via de aanscherping van het groei- en stabiliteitspact snellere en hardere sancties mogelijk tegen eurolanden die hun begroting, staatsschuld of concurrentiepositie laten ontsporen. Ook is het "Europees semester" afgesproken, een overeenkomst dat de lidstaten in de eerste helft van het jaar hun begroting laten controleren door Europa.

Merkel beklemtoonde dat Griekenland deel moet blijven uitmaken van de eurozone en een kans moet krijgen om zich economisch te herpakken. Voor eventuele nieuwe beslissingen blijft het wachten op het rapport van de trojka van de Europese Commissie, de Europese Centrale Bank en het Internationaal Monetair Fonds, die in Athene de budgettaire en economische situatie tegen het licht houdt.

lees ook