Boerkaverbod blijft van kracht

Het boerkaverbod in ons land blijft van kracht. Het Grondwettelijk Hof heeft een aanvraag tot schorsing daarover verworpen. De aanvraag was ingediend door twee moslimvrouwen die vonden dat het boerkaverbod hen "ernstig nadeel" berokkende. Maar het Grondwettelijk Hof achtte dat niet bewezen en verwierp de aanvraag.

De twee waren in 2009 en 2011 op de bon geslingerd in Etterbeek en Molenbeek. De vrouwen voerden aan dat het verbod hen in hun bewegingsvrijheid beperkte. Maar het Hof vond dat dat niet aangetoond kon worden. Nog volgens het Hof geven de vrouwen zelf aan dat er in sommige gevallen kan afgeweken worden van hun kledijvoorschriften.

Het Grondwettelijk Hof gaf voorts nog mee dat als de twee vrouwen voor de strafrechter vervolgd zouden worden voor het dragen van een boerka, er dan niets is dat hen verhindert om in de loop van die procedure aan de rechter te vragen om het Hof een prejudiciële vraag te stellen".

Een definitieve uitspraak over de grondwettelijkheid van het boerkaverbod komt er pas volgend voorjaar.