Rechter legt werkzaamheden Havenlaan stil

De Brusselse rechter heeft vandaag beslist dat de geplande werkzaamheden op de Havenlaan gestaakt moeten worden. Reden daarvoor is dat de plannen niet overeenstemmen met de verleende vergunning en dat er aan die vergunning zelf ook een en ander scheelt.

Zo is die vergunning onvoldoende gemotiveerd en ontbreekt er een milieueffectenrapport, oordeelt de rechter.

De vzw's Inter-Environnement en ARAU hadden samen met het Brusselse parket een procedure ingesteld om de heraanleg van de Havenlaan tegen te houden. De rechter is nu op hun eis ingegaan. "Eén van de redenen voor die beslissing is dat de plannen voor de heraanleg van de Havenlaan voorzien in een dienstkoker terwijl er in de bouwvergunning geen sprake is van die dienstkoker", zegt de advocaat van de vzw's.

Daarnaast meent de rechter dat er in de procedure voor de aanvraag van de bouwvergunning een milieueffectenrapport had moeten opgesteld worden, wat niet gebeurd is. Tenslotte zou de bouwvergunning ook onvoldoende gemotiveerd zijn, onder meer omdat er in de motivering met geen woord wordt gesproken over de milieueffecten.

De rechter legt een dwangsom op van 50.000 euro voor elke dag dat de werkzaamheden niet gestaakt worden en van 10.000 euro voor elke dag dat de signalisatie niet verwijderd wordt.