73 procent van de Vlamingen trots Belg te zijn

Bijna drie kwart van de Vlamingen is trots om Belg te zijn. Dat is de belangrijkste conclusie van een enquête door TNS Media in opdracht van het Eén-programma "Koppen" en Het Nieuwsblad. Het gaat om een telefonische steekproef bij 1.013 respondenten, zowat 1 op de 4.644 stemgerechtigde Vlamingen.

“Ik ben Vlaming en daar ben ik fier op”: het is een vaak gehoorde leuze in bepaalde Vlaamse kringen. De realiteit is iets genuanceerder, zo blijkt. 73 procent van de Vlamingen zegt trots te zijn om Belg te zijn. Bij jongeren loopt dat percentage op tot 80 procent, bij studenten tot 90 procent en bij Limburgers tot 84 procent. 25 procent van de ondervraagden zegt niet trots te zijn om Belg te zijn. In de provincie Antwerpen loopt dat op tot 34 procent, in de grote agglomeraties tot 32 procent, bij 55-plussers tot 31 procent en bij niet-actieven tot 36 procent.

Kiezers van CD&V, SP.A en Open VLD – zeg maar de drie traditionele partijen – zijn opvallend trotser op hun Belg-zijn. De Groen!-kiezer is gemiddeld trots. Dat de Belgische trots minder groot is bij de N-VA en Vlaams Belang, hoeft niet te verwonderen: 50 procent van de VB-kiezers is niet trots Belg te zijn, bij de N-VA is dat 36 procent. Opvallend is dat 51 procent van de ondervraagde N-VA-kiezers zegt vrij trots te zijn om Belg te zijn. Dat wijst erop dat de partij van Bart De Wever niet alleen radicale Vlaams-nationalisten in zijn gelederen heeft.

Vlaming zijn om Europeeër te worden?

“Om iets te zijn, moeten we Vlamingen zijn. Wij willen Vlamingen zijn om Europeeërs te worden”, schreef auteur August Vermeylen in 1900. De Vlaming ziet dat vandaag enigszins anders, blijkt uit de enquête.

44 procent van de ondervraagden zegt zich in de eerste plaats Belg te voelen. In de leeftijdsgroep 35-40 jaar is dat zelfs 50 procent. 41 procent van de ondervraagden zegt zich in de eerste plaats Vlaming te voelen, bij de zelfstandigen is dat 58 procent. Met het Europese gevoel is het wat pover gesteld: slechts 13 procent zegt zich in de eerste plaats Europeaan te voelen, en dan gaat het blijkbaar vooral om mensen met een hoger diploma, kaderleden en mensen uit de hoogste sociale klasse.

66 procent van de Open VLD-kiezers zegt zich in de eerste plaats Belg te voelen. Bij de SP.A is dat 57 procent en bij CD&V 47 procent. 66 procent van de Vlaams Belangkiezers zegt zich in de eerste plaats Vlaming te voelen, bij de N-VA is dat 63 procent. Opvallend: bij Groen! voelt 41 procent zich in de eerste plaats Europeaan.

Vlaanderen, mijn land?

75 procent van de ondervraagde Vlamingen wil België niet zien verdwijnen. Bij vrouwen loopt dat op tot 79 procent, bij bedienden tot 82 procent, bij huisvrouwen of -mannen tot 93 procent en in de hoogste sociale klasse tot 81 procent.

22 procent van de ondervraagden wil een onafhankelijk Vlaanderen. Bij kiezers van Vlaams Belang wil 56 procent een onafhankelijk Vlaanderen, bij de N-VA is dat slechts 37 procent. Meer nog: 61 procent van de N-VA-kiezers wil zelfs niet dat Vlaanderen onafhankelijk wordt. De N-VA is de grootste partij in Vlaanderen, maar niet alle N-VA-kiezers blijken het separatisme genegen.

Hoe dan ook verwacht 30 procent van de Vlamingen dat Vlaanderen binnen 10 jaar onafhankelijk wordt. 66 procent verwacht dat niet en 79 procent zou het zelfs helemaal niet graag willen. Bij de kiezers van Vlaams Belang is 50 procent “in blijde verwachting”, bij de N-VA is dat 36 procent en bij LDD 33 procent. Het zal wellicht niet verbazen dat de separatistische verwachtingen het grootst zijn bij zij die een onafhankelijk Vlaanderen willen.