De Bolle in poleposition als baas politie

De korpschef van de lokale politie van Ninove, Catherine De Bolle, is volgens de selectiecommissie het meest geschikt om de nieuwe commissaris-generaal van de federale politie te worden. Ook Fernand Koekelberg maakt nog kans om weer aan het hoofd van de politie te komen.

De selectiecommissie heeft de tien kandidaten voor de topjob gerangschikt volgens geschiktheid. Catherine De Bolle kwam als meest geschikte kandidaat uit de procedure. Zij zou de eerste vrouw zijn die het hoogste politieambt bekleedt.

Op plaats twee staat Olivier Libois (directeur-generaal van de federale politie). Hij wordt gevolgd door Jaak Raes (directeur-generaal van het crisiscentrum) en Marc Van Laere (directeur gerechtelijke operaties), die ex aequo op drie staan. Fernand Koekelberg kwam als vijfde uit de selectie en Wim Liekens (hoofd operaties politionele informatie) als zesde.

Vier kandidaten zijn afgevallen: Glenn Audenaert (directeur van de federale gerechtelijke politie in Brussel), Michel Brasseur (algemene inspectie), Marcel Simonis (korpschef van de lokale politie van Verviers) en Jean-Marie Van Branteghem (directeur-generaal van de federale politie).

Zij hebben 15 kalenderdagen de tijd om bezwaar aan te tekenen, waarop de selectiecommissie nog reageert. Dan brengen de Federale Politieraad, het Controleorgaan van de gegevensbanken en de huidige commissaris-generaal adviezen uit, en daarna wordt het dossier voorgelegd aan de ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie die de meest geschikte kandidaat voordragen aan de koning. Dat zal allicht in de loop van november gebeuren.

Fernand Koekelberg stapte in maart 2011 op als commissaris-generaal van de federale politie nadat er heisa ontstaan was over een te dure dienstreis naar Qatar. Sindsdien is Paul Van Thielen, de vroegere directeur-generaal van de gerechtelijke politie, waarnemend commissaris-generaal.